Krepitev kompetenc zaposlenih

Staranje prebivalstva tudi v naši državi postaja dejstvo. Razmerje med mlajšimi in starejšimi generacijami se spreminja na račun povečanega števila starejših. Demografske projekcije za prihodnost pa narekujejo organizacijam bolj načrtno ukvarjanje s starejšimi zaposlenimi. Spremeniti moramo percepcijo tako na strani zaposlenih, kot tudi delodajalcev.

 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil javno povabilo v okviru programa »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile« za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc 2019. Na podlagi prijave na razpis si lahko zagotovite sofinanciranje stroškov usposabljanja do 30 EUR/h/udeleženec.

 

Našo ponudbo usposabljanj na področju osebnega in kariernega razvoja ter pridobivanje kompetenc starejših zaposlenih dobite na sledeči povezavi: Krepitev kompetenc starejših zaposlenih.