Knjigarna
KAKO MENEDŽIRATI V OBDOBJU KRIZE

Dr. Ichak Kalderon Adizes, november 2009

S pomočjo najnovejše knjige dr. Adizesa »Kako menedžirati v obdobju krize« boste izvedeli, kako se pripraviti na prihajajoče izzive, da boste svoje podjetje uspešno krmarili skozi viharne krizne čase.

Dr. Adizes v knjigi piše:

Dr. Adizes je eden izmed vodilnih svetovnih strokovnjakov za menedžment sprememb ter ustanovitelj in predsednik Inštituta Adizes. V svoji dosedanji dolgoletni karieri je sodeloval z največjimi svetovnimi korporacijami in svetoval številnim vladnim voditeljem. Predava v štirih jezikih in je nastopil že v več kot petdesetih državah. Je avtor več knjig o menedžmentu in menedžmentu sprememb, ki so bile prevedene že v več kot trideset jezikov.

Knjiga je velikosti A5 formata in obsega 76 strani.

Cena: 18,43 EUR + 9,5 %DDV


VARNOST STROJEV IN ZNAKA CE

Dr. Saša Prešern, Janez Furlan, maj 2008

Knjiga je namenjena načrtovalcem, proizvajalcem strojev in tudi trgovcem in vsem dobaviteljem strojev, ki morajo biti seznanjeni z zahtevami glede listin, oznak in dokumentacije, ki spremljajo stroj. Poleg tega pa namenjena tudi uporabnikom, ki morajo na delovnem mestu zagotoviti varno uporabo strojev.

Iz vsebine: 

 • načrtovanje strojev
 • tehnična dokumentacija
 • listine in oznake
 • uporabnik stroja
 • odgovornost, trženje in nadzor
 • nova direktiva o strojih 

Knjiga vam bo prispevala k lažjemu razumevanju zahtev zakonodaje o varnosti strojev in vam olajšala nastopanje na notranjem trgu Skupnosti. Za stroje velja prosti pretok znotraj držav članic EU. S pomočjo knjige boste pridobili dovolj znanja in informacij, da boste kot proizvajalec, kupec ali trgovec strojev na tem 500 milijonskem trgu bolj suvereni in uspešni.  

Knjiga je velikosti A5 formata in obsega 150 strani.

Cena: 45 EUR + 9,5 % DDV


ODGOVORNO OKOLJSKO DELOVANJE - Sistemi ravnanja z okoljem

Mag. Ana Pribakovič Borštnik, Marjanca Zornik, mag. Tatjana Žagar,  marec 2004

Tri avtorice so v knjigi združile svoje izkušnje iz industrije, poznavanja okoljske zakonodaje, svetovanja, vodenja izobraževanj s področja varovanja okolja ter presojanja sistemov ravnanja z okoljem. 

Iz vsebine:

 • okoljska zakonodaja, okoljski stroški, ugotavljanje stanja varovanja okolja;
 • vzpostavljanje, izvajanje in izboljševanje sistema ravnanja z okoljem - ISO 14001, pričakovane spremembe standarda;
 • regulativa EU - shema EMAS, avstrijski model ÖKOPROFIT®, Ekošola kot način življenja;
 • predstavitev izkušenj s sistemi ravnanja z okoljem petih slovenskih organizacij.

Knjiga je namenjena organizacijam in posameznikom, ki želijo vzpostaviti, vzdrževati in izboljševati sistem ravnanja z okoljem ali  njegove posamezne elemente s ciljem izboljšanja obstoječega stanja okolja.  Bralci bodo v njej našli odgovore na najpogostejša vprašanja iz okoljske problematike ter veliko praktičnih primerov posameznih rešitev.

Knjiga je velikosti A5 formata, vsebuje 230 strani.

Cena: 28,79 EUR+ 9,5 % DDV


SPROSTITEV MOČI ZAPOSLENIH - Priložnost za poslovni uspeh

Vodič za mala in srednje velika podjetja

Karmen Gorišek in Gorazd Tratnik, marec 2003

Avtorja, ki izhajata iz lastne prakse in najnovejših spoznanj stroke s področja ravnanja s človeškimi viri, sta knjižico napisala v obliki praktičnega vodiča za mala in srednje velika podjetja, katere namen je biti v pomoč vodilnemu kadru pri vodenju zaposlenih in pri kreiranju ter izvajanju strategij za doseganje poslovne uspešnosti podjetja.

Naslovi iz vsebine:

 • Zagotavljanje konkurenčne prednosti malih in srednje velikih podjetij
 • Sistemi in modeli kot podpora vpeljave procesov ravnanja z ljudmi pri delu
 • Preobrazba ravnanja z ljudi pri delu v srednje velikih podjetjih
 • Mala podjetja in ravnanje z ljudmi pri delu

Knjižica, ki je napisana razumljivo in preprosto, daje spoznanja o učinkovitem ravnanju z ljudmi pri delu in napotke, kako to doseči, saj, kot pravita sama, je sproščanje moči sodelavcev umetnost, ki jo je vredno osvojiti in gojiti.

Knjiga je velikosti A5 formata, vsebuje 79 strani.

Cena: 14,61 EUR+ 9,5 % DDV