Konference/Posveti

13. letna konferenca KAKOVOST ZA PRIHODNOST VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

Ljubljana, 16. marec 2018

 

 

Tlakujemo nove poti uvajanja nenehnih izboljšav, izmenjujemo dobre prakse, rešujemo nove izzive, se drug od drugega učimo … Vsakič vedno znova ugotovimo, da je naš skupni cilj

CELOVITA SKRB ZA OTROKA.

Posebno pozornost smo namenili področjem, ki sicer spremljajo vzgojno-izobraževalni proces, vendar so nepogrešljivi za celovit razvoj otrok. Spoznali smo, na kakšen način lahko ustvarimo pozitivno delovno okolje in dobre medosebne odnose, kakšen pomen imajo zdrava prehrana in športne aktivnosti ter kako nam lahko koristijo preventivni zdravstveni pregledi.

Konferenco smo zaključili z aktualno temo varstva osebnih podatkov otrok v luči nove uredbe GDPR, ki je začela veljati 25. maja 2018.

Program:

  • Otvoritev konference; Sonja Zavrl, SIQ Ljubljana
  • Ljudje nismo številke – kako si zaslužiti dobre odnose; dr. Franc Gider, Bizinaizi
  • Vpliv pozitivne klime na profesionalni in osebnostni razvoj zaposlenih; Lijana Pajer in Klementina Šuligoj, Osnovna šola Trbovlje
  • Kako otrokom privzgojiti odgovornost za svoja dejanja; Marijana Kolenko, Osnovna šola Lava
  • Po babičinih receptih – kako že od najmlajših naprej razvijati odnos do kakovostnega prehranjevanja; Damjana Jakomini in Vanja Žuran, Vrtec Ptuj
  • Zdrav življenjski slog - spodbujanje gibalne športne vzgoje v vrtcu; Renata Novak in Milica Krajnc, Vrtec Mornarček Piran
  • Dobro sodelovanje med šolskim zdravnikom in šolo ter skupno načrtovanje aktivnosti – dobra praksa in drugačen pogled na preventivne zdravstvene preglede; Majda Troha, dr. med. spec. šol. med., Zdravstveni dom Idrija
  • Na kaj moramo biti pozorni pri varstvu osebnih podatkov otrok, tudi v luči nove uredbe GDPR; mag. Miha Ozimek, SIQ Ljubljana


Program je povezovala mag. Marinka Dodič, zunanja sodelavka SIQ.

Nekaj utrinkov: