Mednarodni projekti

Področje Izobraževanje je usmerjeno tudi v pridobivanje in izvajanje projektov, ki so financirani iz skladov EU (IPA, ENPI, itd.).

Vrste projektov, s katerimi se ukvarjamo:

 • Mednarodni projekti s področja usposabljanja in izobraževanja
 • Mednarodni projekti Tesnega medinstitucionalnega sodelovanja (TMIS)Pri projektih TMIS nastopa SIQ kot institucija, ki je pooblaščena s strani države (pooblaščeni organ – »Mandated Body«) in sodeluje z državnimi organi države prejemnice pomoči.
 • Mednarodni projekti Tehnične pomoči (TA)
  Pri projektih tehnične pomoči je naše delovanje usmerjeno predvsem v vzpostavitev institucij infrastrukture kakovosti MSTQ (meroslovje, standardizacija, preskušanje in akreditacija, kakovost), zagotavljanje kakovosti in konkurenčnosti v malih in srednjih podjetjih (SME). S partnerskimi institucijami  iz EU nastopamo kot člani konzorcijev.
 • Drugi mednarodni projekti - finančnih inštitucij, kot so programi BAS in IFC, ter raziskovalnih programov, kot so TEMPUS, EU FP itd.
 • Drugi projekti, ki jih financirajo državne ali mednarodne institucije.

Glavne aktivnosti, ki jih izvajamo:

 • Navezava stikov s sorodnimi institucijami v tujini in oblikovanje konzorcijev.
 • Koordinacija med projektnimi partnerji pri pridobivanju in vodenju projektov.
 • Vodenje kompletne dokumentacije projektov - finančno in vsebinsko spremljanje izvajanja projektov in poročanje.
 • Podporne aktivnosti (backstopping) za delo ekspertov na terenu.

 

Smart Production

               

Maja 2016 smo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj Interreg Slovenija – Avstrija uspešno pridobili triletni projekt Smart Production, ki se bo zaključil aprila 2019. V projektu sodelujemo s Pomurskim tehnološkim parkom, ki je vodja projekta in Mariborsko Univerzo na slovenski strani ter Campus 02, Evolaris, Forschund Burgenland in Fachhochschule Kärnten z avstrijske strani.

V okviru projekta Smart Production želimo pomagati slovenskim in avstrijskim podjetjem, da povečajo svojo konkurenčnost s pomočjo v tehnoloških in netehnoloških specializacij, skladnih z usmeritvijo strategije pametne specializacije, predvsem na področju delovanja »pametnih tovarn«.

Naš cilj je, da proizvodnim, malim in srednje velikim podjetjem skozi sofinanciranje EU ponudimo brezplačno podporo na področju vzpostavitve in certifikacije sistema vodenja kakovosti ISO 9001, vitke proizvodnje, sistema motiviranja zaposlenih, tehnološkega transferja in iskanja partnerjev v tujini, s čimer si podjetja omogočijo povečevanje in izboljšanje njihove konkurenčnosti na mednarodnem trgu z ukrepi na področju uvajanja strategije pametne specializacije.

Več o aktivnostih projekta najdete tu.


Kontakt

Tatjana Čoko
vodja projektov

Tel: (01) 5609 718
Faks: (01) 5609 863
tatjana.coko@siq.si