Fink Tatjana

Tatjana Fink je izkušena voditeljica in managerka z dvajsetletnimi praktičnimi izkušnjami uporabe modela EFQM in sicer tako v vlogi vodje organizacije, svetovalke in ocenjevalke. Več let je bila članica odbora za podeljevanje Priznanja republike Slovenije za poslovno odličnost - PRSPO. Bila je vsebinska koordinatorica slovenske »Strategije poslovne odličnosti za obdobje 2018 – 2030«. Kot ekspertka sodeluje pri projektu Trajnostne transformacije slovenskih podjetij in pomaga izbranim podjetjem pripraviti Trajnostno poslovno strategijo. Je med prvimi trenerji v Evropi, ki ima certifikat za nov EFQM 2020 model.