Zajc Anka

Anka Zajc je po izobrazbi sociologinja. Področje njenega dela je povezano z odnosi v delovnih okoljih, kamor spada tudi proučevanje in reševanje problematike mobinga. Deluje kot predavateljica, osebna svetovalka, zunanja zaupna oseba za zaposlene v različnih družbah, mediatorka v internih postopkih reševanja konfliktov in mobinga, svetovalka vodstvu družb in zaposlenim v HRM-ju… Predvsem pa se posveča pripravi in izvajanju preventivnih programov za izboljšanje in ohranjanje zdravih medsebojnih odnosov.