Grmek Košnik Irena

Doc. dr. Irena Grmek Košnik je dolgoletna zunanja sodelavka SIQ-ja za področje presojanja sistemov vodenja kakovosti v zdravstvu. Je vodilna presojevalka za sisteme ISO 9001 in EN 15224. Po izobrazbi je zdravnica, specialistka klinične mikrobiologije in specialistka javnega zdravja. Dvanajst let je vodila Zavod za zdravstveno varstvo Kranj. Magistrirala in doktorirala je na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Ima dolgoletne delovne izkušnje s področja okužb, povezanih z zdravstvom, in sicer kot aktivna članica Komisij za preprečevanje bolnišničnih okužb ter kot klinična mikrobiologinja in regionalna epidemiologinja, ki skrbi za obvladovanje izbruhov. Trenutno je prva slovenska študentka evropskega študija preprečevanja okužb EUCIC (European Commitee on Infection Control).