Bratož Saša

Mag. Saša Bratož je vodja Oddelka za zagotavljanje kakovosti na Kliničnemu inštitutu za klinično kemijo in biokemijo Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani. Je vodja nacionalnega programa za zunanjo oceno kakovosti biomedicinskih laboratorijev (SNEQAS). Sodeluje pri vpeljevanju sistema zagotavljanja kakovosti v medicinskih laboratorijih v RS. Sodelovala je pri pripravi Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine. Že vrsto let je članica Razširjenega strokovnega kolegija za laboratorijsko diagnostiko v Republiki Sloveniji.