Nazaj na seznam storitev

Ciljno vodenje z vizijo

Ni termina

 

Model "Kakovost za prihodnost" (KzP) prinaša celovit pristop k vodenju vzgojno-izobraževalnih zavodov. Sistematično so obdelani elementi, ki prispevajo k enostavnejšemu, lažjemu doseganju višje kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela ter večjemu zadovoljstvu otrok, strašev, zaposlenih in ustanovitelja.

S prvo delavnico postavimo trdne temelje, na katerih potem gradimo učinkovitejše in uspešnejše delo zavoda: od trdne zavezanosti vodstva k dvigu kakovosti do preverjanja doseženega napredka.

Po izkušnjah presojevalcev je s cilji in kazalniki v zavodih največ težav, zato bo največji poudarek te delavnice namenjen prav temu! Obravnavali pa bomo konkretne primere iz vaših zavodov. Korist od tega bo vsaj dvojna: boljše razumevanje obravnavane tematike in še konkretni predlogi izboljšav za vaš zavod.

Vsebina delavnice

  • Zavezanost vodstva k trajnemu razvoju zavoda
  • Strateško načrtovanje razvoja zavoda (poslanstvo, vizija in vrednote)
  • Razvojno, letno in operativno načrtovanje – določanje ciljev in kazalnikov uspešnosti na razvojni, letni in operativni ravni
  • Sistematično spremljanje izvajanja načrtovanih nalog in učinkovitosti doseganja zastavljenih ciljev ter poročanje
     

Način dela

Delavnica obsega predavanje, delavniški pristop, obravnavo praktičnih primerov in pogovor z udeleženci po principu dvosmerne izmenjave informacij in izkušenj. Udeleženci aktivno sodelujejo in imajo možnost postavljati konkretna vprašanja, osvojena znanja pa lahko nato prenašajo v svoje kolektive.

Ciljna skupina

  • Ravnatelji in pomočniki ravnateljev,
  • vodje aktivov oz. timov za kakovost,
  • strokovni delavci,
  • vsi, ki vas področje sistematičnega uvajanja sistema vodenja kakovosti zanima.

Delavnica je del izobraževanja za vzpostavitev zahtev modela: Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe