Nazaj na seznam storitev

E- delavnica: Smernice za presojanje sistemov vodenja ISO 19011:2018 v praksi

/


Vse prevečkrat se presojevalcev in presoj drži oznaka "nebodigatreba". Če se je želimo znebiti ter (p)ostati koristni in s tem pomembni in zaželeni v očeh presojancev, moramo ne samo dobro poznati presojano področje in sodobno prakso (strateškega) vodenja, ki je zajeta tudi v najnovejših izdajah standardov za sisteme vodenja … temveč moramo to tudi znati presojati. Ustrezno poznavanje in razumevanje smernic za presojanje iz zadnje izdaje ISO 19011, ki odraža tudi zadnje spremembe standardov za sisteme vodenja, je zato skoraj nujno.

Tega izziva se bomo na delavnici lotili na malce drugačen način, kot ste bili morda do sedaj vajeni …

V dneh pred delavnico:
• si boste pogledali krajši uvodni video s predstavitvijo najpomembnejših sprememb v zadnji izdaji standarda in
• rešili kratek test (izključno v izobraževalne namene),
• in hkrati boste imeli možnost izbrati del vsebin, ki jih bomo obravnavali (poleg vnaprej predvidenih).

Na sami delavnici pa bomo obravnavali:
• kako izvesti presojo, da bodo naročnik presoje in presojanci zadovoljni;
• kako pri presoji upoštevati pristop na podlagi tveganj, ki ga vsebujejo tako standardi za sisteme vodenja kot tudi smernice za izvajanje presoj (ISO 19011);
• dobro presojevalsko prakso v različnih fazah presoje;
• zakaj različni presojevalci podajo različne ugotovitve;
• zakaj se pri presojah poda tako malo neskladnosti in tako veliko priporočil.

Intenzivno delo v manjših skupinah, izmenjava izkušenj, pogovori o morebitnih pasteh, težavah ali dilemah glede izvajanj presoj vam bo omogočilo, da boste v kratkem času učinkovito nadgradili svoje znanje in izkušnje z izvajanjem presoj ter postali kompetentnejši presojevalci.

Vabljeni
• Notranji presojevalci sistemov vodenja,
• predstavniki vodstva in odgovorni za sisteme vodenja,
• strokovnjaki in svetovalci s področja sistemov vodenja,
• vsi, ki bi radi nadgradili svoje presojevalsko znanje in ki ste pripravljeni svoje znanje in izkušnje deliti z drugimi udeleženci.

Način dela
E-delavnica bo potekala v spletni e-učilnici v živo v dveh delih, v trajanju do 3 ure (od 8:00 do 11:00).
V času med posameznima delavnicama boste udeleženci reševali "domače naloge", ki jih boste na naslednji delavnici s predavateljem skupaj pregledali.

Do dva dni pred izvedbo boste prejeli povezavo do spletnega izobraževanja. Za nemoteno sodelovanje na on-line usposabljanju potrebujete računalnik z mikrofonom in kamero ter dostop do zanesljivo delujočega interneta.Vsi udeleženci delavnice brezplačno prejmete knjižici Procesni pristop in Obvladovanje tveganj.

 

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe