Nazaj na seznam storitev

E-delavnica: Kako učinkovito vpeljati potrebne spremembe v prakso

/

Kakšne spremembe potrebujemo za rezultate, ki jih želimo doseči:  prenove postopkov, izdelkov ali storitev, spremembe sistemov in modelov, prestrukturiranje, nova tehnologija, digitalizacija? Sprememba kulture in vedenja v organizaciji? Kako učinkovito vpeljati potrebne spremembe v prakso? Na kaj moramo biti pozorni pred in med vpeljavo sprememb? Kako motivirati sodelavce, da izvedemo potrebno spremembo?

Uspešnost ali celo preživetje organizacije je odvisno od njene sposobnosti učinkovitega prilagajanja in od hitrosti pravega odziva. Še posebej je to pomembno v času izrednih, nepredvidljivih razmer, kot je npr. epidemija. Ključni dejavnik učinkovitega obvladovanja sprememb smo prav ljudje. Najbolj učinkovite spremembe se zgodijo, ko ljudje spremenimo svoje misli, vzorce obnašanja v smeri izvedbe spremembe. Kako lahko to učinkovito izvedemo v praksi?

Namen

Skozi teorijo in praktične primere ozavestimo pomembnost vloge posameznikov in spremembe njihovega vedenja pri učinkovitem obvladovanju sprememb. Z razumevanjem spremembe, modelov, pristopov, tehnik in orodij nadgradimo svoja znanja, kako skozi delo na sebi s kombinacijo korakov in »mehkih« veščin najdemo pravi pristop za hitro in učinkovito obvladovanje sprememb.

Dobili bomo odgovore na pogosta vprašanja

 • Kaj so spremembe, kako jih razumemo?
 • Kakšne spremembe potrebujemo za rezultate, ki jih želimo doseči?
 • Kako lahko spremenimo vedenje, da le-to podpira spremembe v organizaciji?
 • Kje začeti, kako učinkovito obvladovati spremembe?
 • Kako ravnati v nepredvidljivih razmerah? 

Vsebina delavnice

 • Vrste sprememb v okolju in organizaciji, njihov vpliv na organizacijo in posameznika
 • Zahteve standardov za sisteme vodenja v zvezi z obvladovanjem sprememb
 • Vpliv spremembe na posameznike, njihova pripravljenost in odzivi na spremembe
 • Ključni dejavniki uspeha obvladovanja sprememb, glavni razlogi za neuspeh
 • Modeli in koraki učinkovitega obvladovanja sprememb
 • Pristopi in tehnike za učinkovito obvladovanje sprememb pri ljudeh
 • Koraki učinkovitega obvladovanja sprememb (uvedba sprememb skozi dobro prakso)
 • Koristni nasveti za obvladovanje sprememb v izrednih, nepredvidljivih razmera

Priprava akcijskega načrta učinkovitega obvladovanja sprememb (primer iz lastne prakse). Povzetki, ključni poudarki (»kaj odnesem s sabo domov«). Sklope vsebin bomo preko teorije in dobrih praks obdelali na primerih sprememb v vaši organizaciji.

Način dela

E-delavnica bo potekala v spletni e-učilnici v živo. Do dva dni pred izvedbo boste prejeli povezavo do spletnega izobraževanja. Za nemoteno sodelovanje na on-line usposabljanju potrebujete računalnik z mikrofonom in kamero ter dostop do zanesljivo delujočega interneta.

Vsi udeleženci delavnice brezplačno prejmete knjižico Procesni pristop.Delavnico priporočamo

 • managerjem, direktorjem, lastnikom, podjetnikom,
 • predstavnikom vodstva za kakovost, skrbnikom sistemov vodenja, srednjemu managemetu,
 • vodjem oddelkov, procesov, skupin, timov in projektnim vodjem,
 • vsem, ki ste odgovorni za uspešnost in učinkovitost obvladovanja sprememb v vaši organizaciji,
 • vsem, ki se soočate z obvladovanjem sprememb v izrednih, nepredvidljivih razmerah,
 • vsem, ki želite nadgraditi tovrstna znanja. 

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe