Nazaj na seznam storitev

E-usposabljanje: Varnostni listi – uporaba v praksi

19. 01. 2023

TOČKE VZD: Na podlagi 5. člena Pravilnika o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 78/19), se udeležba na seminarju v skladu z 10. členom pravilnika točkuje z 8 točkami.

Varnostni list je dokument, ki vsebuje varnostne podatke o določeni snovi oziroma kemikaliji. Podaja podatke o istovetenju snovi, nevarnih lastnostih, ukrepih ob požaru, nevarnosti za zdravje, skladiščenju in ravnanju s snovjo. Predstavlja pomembne informacije za osebje, ki prihajajo v stik z dotično snovjo (na primer delavci v obratih, kjer se snov uporablja) in za zdravstveno osebje, ki oskrbi posameznika, če je prišlo do nevarnih zdravstvenih stanj zaradi vpliva te snovi. Varnostni list je namenjen za osebje, ki na delovnem mestu prihajajo v stik z nevarno snovjo.

V Sloveniji mora vsak zavezanec (pravna ali fizična oseba), ki proizvaja nevarno snov (po definiciji v Zakonu o kemikalijah) ali jo vnaša v Slovenijo za poklicno uporabo, na Urad za kemikalije predložiti med drugim tudi varnostni list.

Delodajalec sme dati nevarne kemične snovi v uporabo delavcem le, če so opremljene z varnostnim listom, v katerem je proizvajalec oziroma dobavitelj navedel vse varnostno‑tehnične podatke, ki so pomembni za ocenjevanje tveganja pri delu s temi snovmi, in če so zagotovljeni vsi varnostni ukrepi, ki izhajajo iz varnostnega lista.

Varnostni list mora biti v slovenskem jeziku in izjemoma v tujem jeziku, v skladu s pogoji, ki jih določa predpis o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij.

Delodajalec mora, kadar je to potrebno, zagotoviti prevod varnostnega lista iz prejšnjega odstavka v jezik, ki ga delavec razume.

Zakonodaja Evropske unije zahteva, da so na varnostnem listu ter na nalepki za vsako nevarno snov navedeni poleg ostalih informacij tudi P-stavki, H-stavki in nevarnostni simboli.

Namen

Na usposabljanju udeleženci pridobijo praktična znanja za pravilno uporabo varnostnih listov v svojih delovnih procesih.

Okvirna vsebina

 • Kaj so varnostni listi in njihovo razumevanje?
 • Kako uporabljati in razumeti piktograme na varnostnih listih?
 • Katere informacije varnostnega lista so pomembne za končnega uporabnika?
 • Izvlečki iz varnostnih listov v praksi.
 • Veljavnost varnostnih listov – sistem obvladovanja varnostnih listov v organizaciji.
 • Kako pripraviti enotno navodilo za uporabo varnostnih listov v organizaciji?
 • Pisni preizkus znanja.

Način dela

Na usposabljanju bomo predstavitev zakonskih obveznosti za organizacije prikazali tudi na podlagi praktičnih primerov. Možna bo tudi diskusija o realnih primerih.

E-usposabljanje bo potekalo v spletni e-učilnici v živo. Do tri dni pred izvedbo boste prejeli povezavo do spletnega izobraževanja. Za nemoteno sodelovanje na on-line usposabljanju potrebujete računalnik z mikrofonom in kamero ter dostop do zanesljivo delujočega interneta. 

Usposabljanje je namenjeno

 • strokovnim delavcem na področju varnega dela ter okolja,
 • odgovornim za sisteme vodenja,
 • delodajalcem, ki želijo dvigniti varnostno kulturo, povečati profesionalno odgovornost in zadostiti zakonskim zahtevam,
 • predstavnikom zaposlenih, članom Sveta delavcev,
 • zaposlenim, ki delajo z nevarnimi snovmi.

 Dodatne informacije: Tatjana Čoko, Telefon: (01) 5609 718, e-pošta: tatjana.coko@siq.si  

Obveščanje o izobraževanjih

Bodite pravočasno obveščeni o aktualnih izobraževanjih in brezplačnih dogodkih.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe