Nazaj na seznam storitev

E-seminar: Praktični napotki za vzpostavitev in delovanje sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015

28. 01. 2021

Eno izmed orodij za iskanje ravnovesja med ekonomskimi, okoljskimi in socialnimi vidiki oziroma za doseganje trajnostnega razvoja je tudi sistem ravnanja z okoljem v skladu z zahtevami ISO 14001:2015. Mednarodni standardi skupine ISO 14000 opredeljujejo sistem, ki izboljšuje okoljsko učinkovitost in pomembno prispeva k izboljšanju poslovanja organizacije kot celote.

Namen

Udeleženci pridobijo dodatna znanja za vzpostavitev in izboljševanje sistemov ravnanja z okoljem po zahtevah standarda ISO 14001:2015. Zahteve so prikazane s primeri rešitev v praksi ter s poudarki na takojšnjih koristih, ki jih sistem ponuja. 

Vsebina

 • Motivi za uvajanje okoljskega managementa v organizacijo
 • Predstavitev zahtev standarda
 • Načrtovanje, vodenje in spremljanje projekta uvajanja sistema ravnanja z okoljem
 • Prepoznavanje in ocenjevanje okoljskih vidikov
 • Vzpostavitev kazalnikov za spremljanje doseganja stalnih izboljšav
 • Motiviranje in usposabljanje zaposlenih
 • Predstavitev v praksi preizkušenih rešitev
 • Povezava ISO 14001:2015 z ostalimi sistemi vodenja                                                              

 Ciljna skupina

 • Odgovorni za sistem ravnanja z okoljem v organizacijah;
 • vodilni delavci in predstavniki vodstva;
 • okoljski inženirji in ekologi;
 • vsi, ki so vključeni v izvajanje aktivnosti za vzpostavitev sistema ravnanja z okoljem;
 • novi sodelavci, ki prevzemajo odgovornosti na področju ravnanja z okoljem.

Način dela

E- seminar bo potekal v spletni e-učilnici v živo.
Do dva dni pred izvedbo boste prejeli povezavo do spletnega izobraževanja. Za nemoteno sodelovanje na on-line usposabljanju potrebujete računalnik z mikrofonom in kamero ter dostop do zanesljivo delujočega interneta.

Vas zanima certificiranje standarda ISO 14001? Tukaj dobite več informacij.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe