Nazaj na seznam storitev

E-seminar: Sistem vodenja neprekinjenosti poslovanja ISO 22301:2019 - zakaj in kako ga učinkovito vzpostaviti

/


Načrt neprekinjenega poslovanja (angl. Business Continuity Plan, BCP) je namenjen pripravi delovanja organizacije tudi v izrednih razmerah. S sistematičnim prepoznavanjem potencialnih groženj na ključnih področjih poslovanja in vnaprej določenimi ukrepi lahko zagotovimo neprekinjeno poslovanje organizacije, omejimo poslovno škodo, zaščitimo poslovne podatke, osebje, intelektualni kapital ...

Sedaj je čas, da tisti, ki imate izdelan načrt neprekinjenega poslovanja, ocenite njegovo primernost; vsi drugi pa razmislite, kako pristopiti k njegovi pripravi.
_________________________________________________________________________

Seminar je namenjen vsem, ki morajo vzpostaviti neprekinjeno poslovanje po Zakonu o kritični infrastrukturi, ki opredeljuje upravljalce kritične infrastrukture ter Zakonu o informacijski varnosti, ki opredeljuje bistvene storitve.

Upravljalci  kritične infrastrukture so sektorji:

 • energetike,
 • prometa,
 • prehrane,
 • preskrbe s pitno vodo,
 • zdravstva,
 • financ,
 • varovanja okolja,
 • informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov.

Področja, na katerih se izvajajo bistvene storitve so:

 • energija,
 • digitalna infrastruktura,
 • oskrba s pitno vodo in njena distribucija,
 • zdravstvo,
 • promet,
 • bančništvo,
 • infrastruktura finančnega trga,
 • preskrba s hrano in
 • varstvo okolja.

_________________________________________________________________________

Kaj bomo obravnavali :

 • razumevanje pomena neprekinjenega poslovanja za stabilnost delovanja organizacije,
 • izvedba analize poslovnih vplivov izrednih dogodkov (»business impact analysis«) in pravočasno ukrepanje,
 • ocena tveganj za zagotavljanje neprekinjenega delovanja ključnih procesov in funkcij,
 • načrtovanje pristopa k pripravi načrtov na izredne dogodke (strategija),
 • obravnava praktičnih rešitev neprekinjenega delovanja – npr. odpoved dobavne verige, pomanjkanje večjega števila zaposlenih, izvedba del na drugi lokaciji.

K preventivi sodi tudi sistematično načrtovanje aktivnosti, ki sledijo morebitnemu nastopu izrednih dogodkov. Z udeležbo na seminarju boste pridobili znanje za:

 • razumevanje pomena neprekinjenega poslovanja za stabilnost delovanja organizacije,
 • načrtovanje pristopa k neprekinjenemu poslovanju v vseh procesih (ne le v informatiki),
 • pristop k izdelavi analize poslovnih vplivov izrednih dogodkov (»business impact analysis«),
 • pristop k pripravi načrtov odziva na izredne dogodke,
 • presojo sistema neprekinjenega poslovanja in ugotavljanje njegove učinkovitosti.

Iz vsebine:

 • Pomen obvladovanja neprekinjenega poslovanja – od informacijskega koncepta do poslovno pomembnega sistema vodenja
 • Ključne zahteve standarda ISO 22301 in njihovo izpolnjevanje -    prepoznajte in upravljajte z grožnjami vašim procesom -    odločite se za proaktiven pristop k minimiziranju posledic incidentov -    ohranite kritične procese v funkciji skozi cel čas -    dokažite svojo odpornost na krizne situacije kupcem, dobaviteljem in drugim javnostim
 • Upravljanje s tveganji – analiza poslovnih vplivov in pravočasno ukrepanje
 • Sistem vodenja: kako integrirati sistem neprekinjenega poslovanja v integriran sistem vodenja

Način dela:

E- seminar bo potekal v spletni e-učilnici v živo.
Do dva dni pred izvedbo boste prejeli povezavo do spletnega izobraževanja. Za nemoteno sodelovanje na on-line usposabljanju potrebujete računalnik z mikrofonom in kamero ter dostop do zanesljivo delujočega interneta.

Seminar je namenjen:

 • odgovornim za vzpostavitve sistemov vodenja in projektov izboljšav,
 • predstavnikom vodstva,
 • odgovornim za delovanje nabavne verige,
 • vsem, ki želite podrobneje spoznati zahteve standarda ISO 22301 za preventivno zaščito procesov in poslovne sposobnosti organizacije.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe