Nazaj na seznam storitev

E-seminar: Sodoben pristop preprečevanja okužb, povezanih z zdravstvom, v luči varnosti pacienta in osebja

Ni termina

Na e-seminarju vam bomo predstavili standard EN 15224:2016 (standard za zdravstvene storitve – sistemi vodenja kakovosti in klinične karakteristike kakovosti), ISO 9001:2015 (standard za sisteme vodenja kakovosti), Zakon o nalezljivih boleznih (Ur.l. RS 33/2006) in Pravilnik o pogojih za pripravo in izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb (Ur. l. RS 74/99, 92/06 in 10/11).

Namen

Udeleženci boste osvojili znanje:

• o sodobnih pristopih preprečevanja okužb, povezanih z zdravstvom (OPZ);
• za ustrezno vključitev preprečevanja okužb pri implementaciji zahtev EN 15224:2016 in ISO 9001:2015;
• s področij, ki jih obravnavata Zakon o nalezljivih boleznih ter Pravilnik o pogojih za pripravo in izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb;
• o zahtevah standardov EN 15224:2016 in ISO 9001:2015.

Vsebina

• Predstavitev sodobnih pristopov in značilnosti preprečevanja OPZ
• Epidemiologija okužb, značilnosti odpornih bakterij, obvladovanje izbruhov in preudarna raba antibiotikov
• Vpliv epidemije novega koronavirusa na delovanje zdravstvenih sistemov
• Zahteve za gradnjo bolnišničnih stavb ter tehnično higieno
• Preventivni ukrepi pred okužbami s poudarkom na higieni rok in uporabi osebnih zaščitnih sredstev
• Predstavitev specifičnih zahtev zakonodaje in standardov

Ciljna skupina

• odgovorni za vzpostavljanje in zagotavljanje preprečevanja okužb, povezanih z zdravstvom,
• vodstvo zdravstvenih ustanov, zdravniki, medicinske sestre ter ostalo osebje iz zdravstvenih ustanov in socialno varstvenih zavodov,
• predstavniki vodstev ter notranji presojevalci iz zdravstva in socialno varstvenih zavodov,
• zdravstvena inšpekcija,
• snovalci in graditelji zdravstvenih stavb,
• vsi, ki želite pridobiti kompetence za preprečevanje okužb, povezanih z zdravstvom.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe