Nazaj na seznam storitev

E-seminar: Zagotavljanje varnosti in skladnosti proizvoda – integriteta proizvoda

/

Integriteta proizvoda zajema varnost in skladnost proizvodov na trgu. Zajema zaščito kupca in končnega uporabnika. Je splošna zakonska zahteva. Marsikomu se zdi samoumevna, ker zanjo skrbijo državne institucije. Vendar nas globalni trg vse bolj izpostavlja različnim tveganjem. Zato v medijih pogosto zasledimo objave o rekordnih številih umaknjenih vozil, igrač ali drugih proizvodov s trga …


Kdor koli v dobavni verigi, pa naj bo to proizvajalec ali distributer, je zakonsko odgovoren, da v okviru svoje pristojnosti obvladuje varnost in skladnost proizvoda z zakonodajo. Preprečiti mora tveganje za telesno poškodbo, okvaro dihal ali smrt.

Namen

Osnovni namen seminarja je izpostaviti ključne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati proizvodi, da so lahko dani na trg. Čeprav je tematika splošnega značaja, se bomo omejili na ne-prehranske proizvode. Podali bomo številne primere iz industrije motorjev in vozil, ki prednjači po zahtevah glede varnosti zaradi visokih tveganj v prometu, strmega trenda kompleksnosti proizvoda in zahtev do dobaviteljev. Poznavanje vsebine daje podlago za razumevanje kupčevih zahtev in osnovo za obrambo pred neosnovanimi zahtevami.

Pridobljeno znanje je osnova za vzpostavitev pristopa, ki sistematično vključi analizo tveganj in obvladovanje preventivnih in kurativnih ukrepov za preprečitev tveganj ali omejitev njihovih posledic.

Dobili boste odgovore na ključna vprašanja

Iz kje izhajajo zahteve za varnost in skladnost proizvodov?
Zakaj so pristopi različni v različnih branžah?
Kakšne so posledice – kazenska odgovornost za malomarnost, naklepno dejanje?
Kakšna je vloga predstavnika vodstva?
Kako zahteve za varnost in skladnost proizvodov integrirati v sistem obvladovanja kakovosti?
Katere dokaze, zapise potrebujemo?
Kaj pomeni varno arhiviranje?

Ciljna skupina

  • direktorji podjetij
  • predstavniki vodstva in odgovorni za sisteme vodenja kakovosti
  • vodje kakovosti
  • vodje razvoja
  • vodje proizvodnje
  • proizvajalci in posredniki
  • vsi, ki vas zanima zagotavljanje varnosti in skladnosti proizvoda

Način dela

Seminar obsega predavanja in izmenjavo izkušenj.

Za nemoteno sodelovanje na on-line usposabljanju potrebujete sodobnejši računalnik z mikrofonom in kamero ter dostop do zanesljivo delujočega interneta. 

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe