Nazaj na seznam storitev

E-Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja neprekinjenosti poslovanja ISO 22301:2019

17. - 18. 06. 2021


Notranje presoje so učinkovito orodje za sistematično nadzorovanje in izboljševanje učinkovitosti in uspešnosti sistema vodenja neprekinjenega poslovanja. Usposobite se za konstruktiven pristop pri izvajanju presoj, kot presojevalec in hkrati kot presojanec.

Prednosti udeležbe na tečaju

 • Postali boste kompetenten notranji presojevalec.
 • Na osnovi dobrega poznavanja in predvsem razumevanja zahtev standarda boste znali prepoznavati priložnosti za vzpostavitev in izboljšanje učinkovitega sistema vodenja neprekinjenega poslovanja (SUNP) po  zahtevah standarda ISO 22301:2019.
 • Razumeli boste, zakaj so notranje presoje učinkovito orodje za vzpostavitev in razvoj uspešnega sistema vodenja.
 • Znali boste vzpostaviti tvornejše sodelovanje na notranjih in zunanjih presojah – kot presojevalec in kot presojanec.
 • Lažje boste s kompetencami, ki jih boste osvojili, konstruktivno pristopali k izvajanju notranjih presoj.
 • Ob študiji primera notranje presoje in praktični simulaciji presoje boste spoznali nekatere konkretne situacije ter možne poti reševanja težav, ki se v tem procesu lahko pojavijo.
 • Na osnovi uspešno opravljenega pisnega preizkusa znanja boste dobili SIQ potrdilo o usposobljenosti za notranjega presojevalca po ISO 22301:2019.


Vsebina tečaja, ki jo predstavimo na interaktiven način

 • Zahteve standardov ISO 22301:2019
 • Izpolnjevanje zahtev ISO 22301:2019 na praktičnih primerih
 • Kako presojati analize vpliva na poslovanje (BIA), ocene tveganja in  načrte okrevanja (DRP) 
 • Korelacije s standardom ISO 9001:2015
 • Notranja presoja: definicija, namen, planiranje, priprava, izvedba, poročanje
 • Kompetentnost presojevalcev
 • Študije primerov presoje in simulacija notranje presoje
 • pisni preizkus znanja (z uspešno opravljenim pisnim preizkusom znanja boste pridobili potrdilo o usposobljenosti za notranjega presojevalca po ISO 22301:2019)


Tečaj je namenjen

 • odgovornim za sistem vodenja kakovosti;
 • izvajalcem presoj,
 • organizatorjem informacijskih sistemov;
 • vodjem služb informacijske tehnologije;
 • varnostnim inženirjem;
 • vsem, ki se srečujete z ustvarjanjem, zbiranjem, shranjevanjem ter posredovanjem informacij in si želite pridobiti dodatna znanja s področja sistemov upravljanja informacijske varnosti in izvajanja presoj.

  Vsi udeleženci tečaja brezplačno prejmete knjižico Procesni pristop.


Vas zanima certificiranje standarda ISO 22301? Tukaj dobite več informacij.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe