Nazaj na seznam storitev

Trojček strokovnih e-delavnic: USPEŠNI SISTEMI VODENJA

/

Na treh spletnih delavnicah bomo izpostavili in predstavili nekatere ključne vidike standarda
ISO 9001:2015, ki so pomembni za uspešnost poslovanja organizacije. Pri tem bomo na primerih dobrih praks spoznali:

• kako se učinkovito izvajajo notranje presoje, kakšno vlogo in pomen imajo v praksi, ali smo presojevalci za izvajanje uspešnih notranjih presoj dovolj kompetentni, kako dobro oblikujemo ugotovitve in ali jih vodstvo prepoznava kot koristne;
• kako dobro izpolnjujemo pričakovanja kupcev, ali so kupci resnično v središču delovanja organizacije in kako učinkovito obvladujemo njihova pričakovanja;
• kaj je pomen in kaj namen dobro izvedenega vodstvenega pregleda.


1. delavnica: Prepoznavanje zahtev in pričakovanj kupcev – kupec v središču organizacije (Manja Lampe)

 • Kaj pomeni osredotočenost na kupca
 • Kako prepoznamo kulturo osredotočenosti na kupca
 • Standard ISO 9001:2015 in vidik kupca
 • Kaj je zadovoljstvo kupca, kaj si kupec želi in kaj ocenjuje
 • Načini zbiranja odzivov kupcev v praksi
 • Cilji merjenja zadovoljstva
 • Ukrepi za izboljšanje zadovoljstva

 
2. delavnica: Kaj pričakujemo od dobrega vodstvenega pregleda – vse, kar bi želeli vprašati o vodstvenem pregledu (Blanka Kaker), 3. december

 • Namen dobro izvedenega vodstvenega pregleda
 • Kakšne so zahteve standardov sistemov vodenja za vodstveni pregled
 • Kako pripraviti vhodne podatke za vodstveni pregled (zahteve standardov za sisteme vodenja, dobro pripravljeni vodstveni pregledi)
 • Kaj pričakujemo kot rezultat vodstvenega pregleda (zahteve standardov za sisteme vodenja, rezultati dobro in slabo izvedenih vodstvenih pregledov)
 • Dobra praksa (primer) vodstvenega pregleda

3. delavnica: Kako planirati in izvesti notranjo presojo, da bo v praksi uspešna (Tomaž Babnik), 9. december

 • Zakaj izvajamo notranje presoje
 • Kontekst notranje presoje
 • Kdo je naročnik in kdo plačnik notranje presoje
 • Načini planiranja in izvedbe NP so različni – ali smo izbrali primernega
 • Kaj mora presojani poznati, da lahko tvorno sodeluje na presojah

Delavnica bo potekala na osnovi izhodiščnih vprašanj, na katere bodo udeleženci odgovarjali s pomočjo aplikacije Mentimeter.

Način dela
Interaktivne delavnice bodo potekale v spletni učilnici v živo. Dva dneva pred izvedbo vsake delavnice boste prejeli povezavo do spletne delavnice. Za sodelovanje potrebujete računalnik z mikrofonom in kamero ter dostop do zanesljivo delujočega interneta.

Udeležite se lahko vseh treh delavnic ali posamezne izbrane delavnice. V kolikor se želite udeležiti posamezne delavnice. Kotizacija za eno delavnico znaša 95,00 EUR (ne vključuje 22 % DDV). 

Udeleženci vseh treh delavnic prejmete novo knjižico SIQ: Notranje presoje in zahteve standardov za sisteme vodenja avtorja Igorja Bizjaka.


Dodatne informacije: Jasna Hrovat, telefon: 01 5609 716, e-pošta: jasna.hrovat@siq.si   

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe