Nazaj na seznam storitev

ESG Trajnost in implementacija v organizacijo

/

Trajnostno poslovanje je že danes za nekatera podjetja oziroma organizacije nuja z vidika zakonodaje in gospodarske panoge, v kateri delujejo. Je pa hkrati tudi priložnost, da v poslovanje začnejo vpeljevati dobre prakse in trajnostne dejavnike ter tako ustvarijo konkurenčno prednost oziroma so skladna s smernicami poslovanja sodobnih uspešnih organizacij.

Z vidika razvoja evropskih gospodarskih politik lahko z gotovostjo pričakujemo, da bo v naslednjih nekaj letih trajnostno poslovanje obvezen aspekt delovanja večine organizacij. Ker pa spremembe oziroma prilagoditve zahtevajo svoj čas, je koristno, da se organizacije s trajnostnimi pristopi seznanijo čimprej.

Kaj boste z udeležbo pridobili?

 • Seznanitev s konceptom trajnosti in ključnimi trendi s tega področja.
 • Seznanitev s predpisi in usmeritvami, ki so relevantna na tem področju.
 • Razumevanje merila ESG in koncepta poročanja v skladu z najbolj pogostimi okviri.
 • Prepoznavanje ključnih korakov pri oblikovanju trajnostne strategije.
 • Razumevanje praktičnih pristopov implementacije trajnosti v podjetje na podlagi primerov dobrih praks.
 • Razvoj osnov trajnostne strategije v skladu z dejavniki ESG-Praktična vaja.

Vsebina in potek izvedbe

 1. Trajnost kot koncept prihodnosti
 • Pregled nad globalnim stanjem v gospodarskem okolju in družbi ter poslovnimi izzivi in priložnostmi.
 • Predstavitev koncepta trajnosti in glavnih standardov oziroma smernic s tega področja (SDG, GRI, ESG).
 • Predstavitev vsebine evropskih in nacionalnih politik in smernic s tega področja (Zeleni dogovor, EU taksonomija, NFRD/CSRD).
 • Praktična vaja-utrjevanje vsebine.
 1. Trajnostno voditeljstvo in razvoj strategije
 • Razumevanje koncepta trajnostnega vodenja in vrednot organizacije v skladu z okoljskimi/družbenimi in dolgoročnimi cilji trajnostnega razvoja.
 • Predstavitev ključnih korakov, kako se lotiti razvoja poslovne strategije v organizaciji.

3.  Predstavitev primerov dobrih praks organizaciji

 • Razumevanje praktičnih pristopov v okviru predstavitve dobrih praks implementacije trajnosti v organizacije s primeri ESG pristopov in KPI-jev v poslovnih strategijah.
 • Praktična vaja-utrjevanje vsebine.

4.  Praktično delo – razvoj osnov trajnostne strategije v  okviru trajnostnih ESG dejavnikov in določanje KPI-jev

 • Predstavitev pristopa in ključnih sestavin.
 • Praktična vaja: interaktivno vodeno delo udeležencev delavnice na reprezentativnem primeru. 

Študijska gradiva:

 • Udeleženci bodo prejeli delovno gradivo, ki bo predmet predavanja, in praktične napotke pri razvoju trajnostne strategije v podjetju oziroma organizacij.

Delavnico priporočamo:

 • Lastnikom in direktorjem,
 • vodjem poslovnega razvoja, projektnim vodjem,
 • strokovnim sodelavcem za trajnostno poslovanje ter
 • vsem, ki jih tema zanima.

Obveščanje o izobraževanjih

Bodite pravočasno obveščeni o aktualnih izobraževanjih in brezplačnih dogodkih.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe