Nazaj na seznam storitev

E-delavnica: Temelji Industrija 4.0

12. 05. 2022

Organizacije se vse bolj zavedajo, da bodo le s trajnim razvojem in izboljševanjem procesov sposobne konkurirati v spremenjenih tržnih pogojih (spremenjene globalne okoliščine, pojav novih tehnologij in materialov, spremenjene navade potrošnikov in uporabnikov, pomanjkanje delovne sile …) in se uspešno vključevati v globalne verige vrednosti. Ključni izziv, s katerimi se v aktualnem času srečujejo zlasti proizvodna podjetja, je pravzaprav agilno obvladovanje omenjenih spremenjenih okoliščin v poslovnem okolju. 

Le organizacije, ki bodo ob odzivu na zunanje okoliščine v obsegu razpoložljivih virov sposobne ustrezno optimizirati notranje procese in nuditi še bolj kakovostne proizvode in storitve, bodo nagrajene z višjo dodano vrednostjo in lojalnostjo svojih odjemalcev. Takšna prilagodljivost organizacije, ki na nek način spominja na avtopoietičen (samokrmiljen) organizem, pa ni mogoča brez medsebojno povezanih in informacijsko podprtih procesov ter njihovega krmiljenja na osnovi objektivnih dejstev. Na tem mestu se izkažeta digitalizacija in avtomatizacija procesov kot ključni dopolnili odločanju vodstva v realnem času, kot nenadomestljiva podpora zaposlenim pri učinkoviti realizaciji procesov in poslovnih idej ter čedalje bolj celo kot uresničljiv odgovor na pomanjkanje človeških virov.

Vsebina

  • Kaj razumemo pod pojmoma Industrija 4.0 in Družba 5.0?
  • Ključni principi
  • Prednosti Industrije 4.0
  • Industrija 4.0 in vpliv na poslovni model ter sistem vodenja
  • Sodelovanje človeka in robota – dehumanizacija zaposlenih ali humanizacija dela?
  • Predstavitev modela industrijske zrelosti (analiza razkoraka)

Ciljna skupina

  • Vsi, ki načrtujete procese digitalizacije/avtomatizacije/preobrazbe podjetja ali pri tem sodelujete/želite samostojno voditi interne projekte preobrazbe procesov v podjetjih,
  • vsi, ki želite nadgraditi svoja znanja s področja uvajanja in vodenja procesov digitalizacije in avtomatizacije v podjetjih.

Do dva dni pred izvedbo boste prejeli povezavo do spletnega izobraževanja. Za nemoteno sodelovanje na on-line usposabljanju potrebujete računalnik z mikrofonom in kamero ter dostop do zanesljivo delujočega interneta.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe