Nazaj na seznam storitev

Metodologija 8D za vodenje ukrepov

07. 06. 2022

Učinkovito vodenje ukrepov je v času vedno ostrejših zahtev trga ključnega pomena za organizacijo, ki želi krepiti svojo konkurenčno prednost. Z ukrepi se srečujemo na različnih nivojih delovanja, vsem pa je skupno, da je potrebno hitro in učinkovito poiskati prave vzroke za zaznane odklone in jih odpraviti na tak način, da se več ne pojavijo. Metoda 8D predstavlja enostaven in učinkovit pristop k tovrstni problematiki in na sistematičen način s timskim delom rešuje težave, s katerimi se dnevno soočamo pri svojem delu. 

Namen

Na delavnici se boste seznanili, kako lahko z metodo 8D dolgoročno odpravite nastale težave in predvsem preprečite njihovo ponavljanje. S pomočjo konkretnih primerov iz prakse ter na podlagi medsebojne izmenjave mnenj in izkušenj boste spoznali ustrezne pristope, pomen timskega dela in potrebne korake za ustrezno ukrepanje.

Vsebina  

 • Pričakovane koristi uporabe metodologije 8D
 • Pristop k opredelitvi problema z izbiro tima za reševanje problema
 • Učinkovito iskanje vzrokov za nastanek problema
 • Opredelitev takojšnjih in dolgoročnih ukrepov
 • Razširjanje ukrepov na potencialna sorodna področja
 • Sledenje učinkovitosti ukrepov
 • Potrebe po dokumentiranju
 • Pasti pri uvajanju in izboljševanje pristopa k uporabi metodologije 8D
 • Študija primerov in izmenjava mnenj

Ciljna skupina

 • Vodje proizvodnje, tehnični direktorji;
 • vodje, ki dnevno rešujete operativno problematiko;
 • odgovorni za sisteme vodenja kakovosti;
 • vsi, ki želite izboljšati učinkovitost ukrepov.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe