Nazaj na seznam storitev

Izračun ogljičnega odtisa organizacije, izdelka in storitve

/

Namen

Spremljanje ogljičnega odtisa posameznih dejavnosti, izdelkov in/ali storitev je eno temeljnih orodij za upravljanje z izpusti toplogrednih plinov, povečanje energetske učinkovitosti in spodbujanje rabe obnovljivih virov energije. Ogljični odtis pa vse bolj zanesljivo prevzema pomembno mesto tudi med mednarodno sprejetimi merili za spremljanje trajnosti dobaviteljske verige ter sprejemljivosti izdelkov in storitev.

Ogljični odtis je eno od orodij v sistemu ravnanja z okoljem, kjer sledimo porabi fosilnih goriv in vplivu na ozonski plašč, oziroma toplogrednemu učinku organizacije. Z njim se vse bolj izkazujejo številne organizacije, vse pogosteje ga zahtevajo kupci.

Na delavnici bodo predstavljeni temeljni koncepti ogljičnega odtisa ter z njimi povezani standardi in metodologije za izračun in upravljanje z ogljičnim odtisom. Na osnovi obravnave praktičnih primerov bodo udeleženci pridobili uporabno znanje za delo v praksi.                    

Vsebina

  • Predstavitev dejavnikov poslovnega okolja, ki ustvarjajo potrebo po obvladovanju toplogrednih plinov;
  • Predstavitev toplogrednih plinov, njihovega izvora in usmeritev do faktorjev ogljičnega odtisa;
  • Predstavitev standardov in metodologij na področju ogljičnega odtisa;
  • Predstavitev izkušenj pri izračunavanju ogljičnega odtisa na nivoju organizacije in izdelkov;
  • Diskusija.

Način dela

Na delavnici bodo podane osnovne informacije v zvezi z razumevanjem pomena trajnostnega razvoja s poudarkom na obvladovanju emisij toplogrednih plinov. Po predstavitvi osnovnih konceptov bo poudarek na prikazu praktičnih primerov izračunavanja. Na delavnici bodo imeli udeleženci dovolj priložnosti za aktivno sodelovanje ter predstavitev svojih konkretnih vprašanj in morebitnih dilem. 

Ciljna skupina

  • Vodilni delavci in predstavniki vodstva, ki so odgovorni za strateške vidike trajnostnega razvoja;
  • Energetski in okoljski strokovnjaki;
  • Vodje sistemov ravnanja z okoljem, upravljanja z energijo in kakovostjo;
  • Strokovnjaki s področja trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti.  

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe