Nazaj na seznam storitev

Kako preiti s standarda ISO/IEC 27001:2013 na ISO/IEC 27001:2022 – zahteve in smernice za kontrole

19. 06. 2023

Seminar je namenjen organizacijam, ki imate standard ISO/IEC 27001:2013  že implementiran in bi ga želeli nadgraditi na novo verzijo ISO/IEC: 27001:2022.

Vsaka organizacija, ne glede na dejavnost in velikost, danes razpolaga s poslovnimi in osebnimi podatki ter informacijami različnih stopenj zaupnosti, ki imajo z uporabo različnih informacijskih sredstev neprecenljivo vrednost. Zato si vodstva organizacij vse bolj postavljajo vprašanja, kako s temi informacijami ustrezno upravljati, kako jih obvladovati in predvsem - kako jih ustrezno zavarovati. 

Najboljše odgovore na zastavljena vprašanja ponuja mednarodno uveljavljen standard ISO/IEC 27001:2022. Standard podaja zahteve za vzpostavitev sistema upravljanja informacijske varnosti (SUIV), za pripravo potrebne dokumentacije ter za izvajanja meritev ter nadzora in določa varnostne ukrepe, po katerih organizacija zagotavlja skladnost na tem področju.

Ustrezna vzpostavitev SUIV zagotavlja hitro in učinkovito odzivanje na varnostne incidente in tako omogoča nemoteno in neprekinjeno delovanje organizacije. Sistem SUIV ohranja zaupnost ter zagotavlja celovitost in razpoložljivost informacij z uporabo procesa za obvladovanje tveganj.

Udeležite se seminarja z vsebino

 • Razlike v zahtevah standardov ISO/IEC 27001:2013 in ISO/IEC 27001:2022
 • Kako nadgraditi zahteve v dokumentaciji SUVI, da smo skladni z zahtevami ISO/IEC 27001:2022
 • Razlike v kontrolah standardov ISO/IEC 27001:2013 in ISO/IEC 27001:2022
 • Kako vpeljati postopke za kontrole ISO/IEC 27001:2013, ki se združujejo z drugimi kontrolami v ISO/IEC 27001:2022
 • Kako vpeljati postopke za nove kontrole ISO/IEC 27001:2022

Prejeli boste potrdilo o udeležbi

ISO 27001 potrdilo

Način dela

 • Seminar obsega predavanja
 • Za lažji potek dela na tečaju si prosimo zagotovite veljaven izvod standarda ISO/IEC 27001:2022.

Seminar je namenjen

 • vodilnim in vodstvenim delavcem ter organizatorjem poslovanja,
 • revizorjem (notranji in IT),
 • predstavnikom vodstva,
 • odgovornim za sisteme vodenja,
 • organizatorjem informacijskih sistemov in varnostnim inženirjem,
 • vodjem projektov in
 • vsem, ki sodelujete pri vzpostavljanju in vzdrževanju sistemov vodenja (notranji presojevalci sistema vodenja).

Lokacija izvedbe: SIQ Ljubljana, Mašera-Spasićeva ulica 10, 1000 Ljubljana.

Pridobite več informacij glede certificiranja vaše organizacije skladno z zahtevami standarda ISO/IEC 27001:2022 ali se prijavite na brezplačno  informativno predstavitev.

Dodatne informacije: Bojan Varga, telefon: (01) 4778 108, e-pošta: bojan.varga@siq.si 

Obveščanje o izobraževanjih

Bodite pravočasno obveščeni o aktualnih izobraževanjih in brezplačnih dogodkih.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe