Nazaj na seznam storitev

Kakovost, nenehno izboljševanje in odličnost - delavnica

Ni termina

 

Pogosto lahko slišimo in beremo, da odličnost ni cilj, ampak pot, po kateri hodimo. In če je temu tako, kako uspešno je naše potovanje? Je naš cilj jasen, so vmesni postanki dogovorjeni, so zagotovljeni vsi potrebni viri?

Če uporabljeno prispodobo bolj neposredno povežemo z razvojem in zrelostjo organizacije na poti kakovosti in odličnosti, se pojavi vrsta vprašanj o tem:

 • kakšna je resnična kakovost naših izdelkov in storitev,
 • koliko smo dejansko osredotočeni na odjemalce in izpolnjevanje njihovih zahtev,
 • kako uspešni smo pri uresničevanju strategije organizacije,
 • ali najvišje vodstvo s svojim vedenjem in zgledom spodbuja kakovost in odličnost,
 • je proces nenehnega izboljševanja resnično gonilo našega razvoja in ne nazadnje,
 • ali so naše vrednote in organizacijska kultura resničen odraz predanosti kakovosti in odličnosti?

Namen

Na osnovi analiz in vprašalnikov, ki sledijo kratkim uvodnim predstavitvam moderatorja, vas želimo spodbuditi:

 • k razmisleku o tem, kje se na tej razvojni poti kakovosti in odličnosti nahaja vaša organizacija,
 • k razpravi o izkušnjah in primerih dobre prakse pri uporabi najrazličnejših managerskih pristopov, sistemov in modelov.

 Vsebina

 • Uvodni razmislek: Kakovost – kako jo razumemo
 • Razvoj kakovosti skozi čas
 • Razumevanje organizacije
 • Sistemi in modeli vodenja
 • Nenehno izboljševanje
 • Obvladovanje sprememb
 • Razgovor o projektnih nalogah

 Ciljna skupina

 • Vodje na različnih ravneh vodenja;
 • predstavniki vodstva za sistem vodenja kakovosti;
 • pooblaščenci za kakovost in skrbniki sistemov vodenja;
 • vodje in člani projektov izboljšav ali timov za izboljšave;
 • vsi, ki vas nenehno izboljševanje in odličnost zanimata.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe