Nazaj na seznam storitev

Meroslovna sledljivost, validacija preskusnih postopkov in nadzor kakovosti v laboratoriju

21. - 22. 11. 2022

Meroslovna sledljivost je karakteristika rezultata laboratorijske meritve in je osnova za primerljivost le-tega z merilnimi rezultati, pridobljenimi za isti merjenec v drugih laboratorijih, ob drugem času ali pa z drugimi analitskimi postopki. Z validacijo analitskih postopkov pa laboratorij zagotavlja primernost postopkov, vključno z upoštevanjem posebnih zahtev naročnikov ali uporabnikov analiz. Ustrezno validirani postopki so tudi eden od pogojev za pridobitev in vzdrževanje akreditacije laboratorija.

Namen

Delavnica vam bo omogočila poglobljeno razumevanje osnovnih konceptov meroslovne sledljivosti in validacije analitskih postopkov ter njune praktične realizacije pri meritvah v analitski kemiji.

Vsebina

 • Kaj pomeni in kako praktično dokazovati sledljivost meritev
 • Uporaba referenčnih materialov
 • Praktični primeri zagotavljanja merilne sledljivosti
 • Med laboratorijske primerjave
 • Zakaj so pomembni postopki validacije?
 • Razlika v validaciji nestandardnih (hišnih) metod in potrditvi standardnih metod, pristopi k validaciji
 • Rezultat validacije (validacijsko poročilo) 

Ciljna skupina

 • vodjem laboratorijev, odgovornim za kakovost, presojevalcem in ocenjevalcem v laboratorijih;
 • osebju s kemijsko in naravoslovno izobrazbo, ki izvaja analize in meritve v organizacijah, institutih, kemijskih in drugih laboratorijih;
 • vsem, ki želite poglobiti znanje s področja merjenj v kemiji in drugih naravoslovnih vedah.

Način dela

 • Na delavnici prevladujejo aktivne metode dela, obravnavajo in analizirajo se študijski primeri.
 • Za učinkovito delo udeleženci na delavnici potrebujete prenosne računalnike, ki jih prinesete s seboj.

Dodatne informacije: Tatjana Čoko, telefon: 01 5609 718, e-pošta: tatjana.coko@siq.si  

Obveščanje o izobraževanjih

Bodite pravočasno obveščeni o aktualnih izobraževanjih in brezplačnih dogodkih.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe