Nazaj na seznam storitev

Osnovna orodja kakovosti

/

Uporaba statističnih metod omogoča sistematično in učinkovito analizo podatkov in informacij, kar je osnova za sprejemanje pravočasnih, utemeljenih in pravilnih odločitev na vseh področjih delovanja organizacije.

Namen

Na delavnici se seznanite s preprostimi statističnimi metodami, ki so najboljše orodje za vrednotenje meritev opazovanega procesa.

Vsebina

 • Pomen zbiranja in analiziranja podatkov za učinkovito izboljševanje kakovosti
 • Osnovna orodja kakovosti - teoretična predstavitev in praktične vaje:
       - vprašalnik za zbiranje podatkov
       - grafikoni
       - pareto analiza
       - diagram vzrok - posledica (Ishikawa diagram)
       - korelacija
       - plastenje - stratifikacija
       - kontrolne karte

Način dela

Vsaka predstavitev statističnega orodja se zaključi z vajo, ki jo izvedete na svojem računalniku ali narišete ročno. Predavatelj vas pri tem usmerja, nato vaje skupaj analizirate.

Ciljna skupina

 • Vodilni in vodstveni delavci, ki želite izboljševati procese, proizvode ter storitve na osnovi argumentiranih strokovnih analiz in ocen;
 • Sodelavci kakovosti in tehnologije, ki morajo pri svojem delu razumeti in pravilno prikazovati stanje procesov in učinke ukrepov izboljšav;
 • vsi, ki ste vključeni v proces nenehnega  izboljševanja in bi se želeli seznaniti z osnovami statističnih metod.

Dodatne informacije: Tanja Benček, telefon: 01 5609 894, e-mail: tanja.bencek@siq.si

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe