Nazaj na seznam storitev

Presoja proizvoda VDA 6.5 (3. izdaja, 2020)

09. 07. 2021

Pričakovanja končnih odjemalcev ne morejo biti več izražena samo v specifikacijah. Proizvajalci avtomobilov in dobavitelji avtomobilske industrije morajo neodvisno identificirati te karakteristike izdelka in jih implementirati v izdelke, kar se mora upoštevati tudi pri izvajanju presoj izdelka.

Presoje izdelka nimajo funkcije zagotavljanja kakovosti v smislu preprečitve napake, ampak so dodaten inštrument obvladovanja kakovosti (»potrditev iz perspektive odjemalca«) ter nakazovanja nivoja kakovosti notranje ali zunanje proizvedenih izdelkov v procesni verigi.

Namen
Na delavnici se boste udeleženci usposobili za vpeljavo, planiranje in izvajanje presoj izdelka, kar je zajeto kot zahteva v IATF 16949:2016, v skladu s smernicami VDA 6.5.
Predstavili bomo razliko med »presojo izdelka« ter »kontrolo razporeditve in funkcionalnim preskušanjem - rekvalifikacijo«, kjer se v praksi opažajo različne interpretacije in napačna razumevanja teh dveh izrazov - zahtev.

Vsebina
• Namen in področje uporabe
• Zaporedje presoje izdelka
• Program presoj
• Plan presoje
• Izvedba presoje izdelka
• Poročanje
• Začetek nadaljnjih ukrepov
• Kvalifikacije presojevalca izdelka

Ciljna skupina
• Vodstva organizacij, vodje projektov, predstavniki vodstva za kakovost, predstavniki odjemalcev;
• Zaposleni v službi prodaje, razvoja, konstrukcije, tehnologije, kakovosti, nabave, proizvodnje.

Vas zanima certificiranje standarda IATF 16949? Tukaj dobite več informacij.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe