Nazaj na seznam storitev

Priprava trajnostne poslovne strategije in trajnostno poročanje

01. 07. 2021

S trajnostno poslovno strategijo dobi poslovna kultura nove vsebine, inovativnost nov zagon, produkti ali storitve pa dobijo globlji pomen in bolj razumljiv prispevek k trajnostnemu razvoju družbe, organizacije in posameznika v njej. Nekatere organizacije že izvajate vrsto trajnostno usmerjenih aktivnosti, ki so pogosto nepovezane in zato izgubijo svoj maksimalni poslovni potencial.

Trajnostno poročanje pa je način za transparentno razkrivanje tudi nefinančnih podatkov o poslovanju organizacije, ki pomaga graditi pozitivne odnose z različnimi deležniki in kaže celovito podobo organizacije kot indikator njenega razvoja.

Področje nefinančnega poročanja je urejeno tudi v Zakonu o gospodarskih družbah, ki velikim podjetjem med drugim nalaga razkritje informacij o pomembnih okoljskih, socialnih in kadrovskih zadevah, spoštovanju človekovih pravic ter korupciji in podkupovanju. SDH je v zvezi s tem v letošnjem letu za javne družbe izdala dopolnjena Pričakovanja in priporočila za trajnostno poslovanje družb, ki poleg uspešnega in učinkovitega poslovanja na dolgi rok, zagotavlja tudi zmanjševanje negativnih okoljskih vplivov in korporativno integriteto.


Namen
Na delavnici se boste seznanili kako pristopiti k pripravi trajnostne poslovne strategije, kateri so ključni in kateri priporočljivi koraki v njeni zasnovi ter s tem zagotovili tudi podlage za celovito trajnostno poročanje. V sklopu delavnice se bomo seznanili kako zbrati in združiti informacije o trajnostnem razvoju organizacije v vsebinsko in strukturirano trajnostno poročilo, ki bo razumljivo za končne uporabnike.

Vsebina
• Sprememba paradigme
• Poslovni ekosistem
• Trajnostni izzivi in matrika bistvenosti
• Zasnova trajnostne poslovne strategije
• Praktični del: Izdelava matrike bistvenosti
• Trajnostno poročanje in koncepti nefinančnega poročanja
• Predstavitev standarda GRI – Global Reporting Initiative
• Praktični del: Prepoznavanje bistvenih vsebin za pripravo trajnostnega poročila (delo na lastnem primeru)

Način dela
Interaktivna delavnica bo potekala skozi podajanje teoretičnih konceptov ter praktičnih primerov. Skozi obravnavo ključnih korakov trajnostne poslovne strategije boste spoznali dobro prakso, morebitne pasti in dobili odgovore na odprta vprašanja

Delavnico priporočamo
• Vodstvom organizacij odgovornim za:
 - pripravo strategij v organizacijah,
 - sisteme vodenja v organizacijah,
 - pripravo trajnostnih poročil,
 - pripravo izjav o nefinančnem poslovanju,
• ter vsem, ki želite prispevati  k trajnostnem razvoju.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe