Nazaj na seznam storitev

Sistemi vodenja in njihova integracija – podpora organizaciji pri udejanjanju strateških usmeritev

/

Za doseganje najboljših rezultatov mora organizacija svoje aktivnosti upravljati celostno in predvsem sistematično. Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO) in nekatere nacionalne organizacije za standardizacijo so zato z namenom nudenja podpore udejanjanju strateških usmeritev organizacijam izdale in še razvijajo vrsto t.i. standardov vodenja tako za različna področja vodenja organizacije (kakovost, okolje, različni vidiki varnosti, viri, neprekinjenost poslovanja, informacije, družbena odgovornost, idr.) kot za različne vrste organizacij (zdravstvo, šolstvo, lokalna samouprava, idr.).

Namen

Na usposabljanju boste spoznali, kako z namenom optimiziranja operativne učinkovitosti raznolike standarde uporabiti za izboljševanje različnih področij vašega sistema vodenja oz. delovanja organizacije. Prepoznali boste skupni okvir vseh standardov, pomen razumevanja procesnega pristopa za njihovo uspešno integracijo ter pasti, v katere se pri uporabi več standardov vodenja lahko ujamemo.

Predstavili bomo koristi integriranega sistema vodenja, ki se odražajo v povečani operativni učinkovitosti, racionalnejši rabi virov, preprečevanju podvajanja dela in zmanjšanju administrativnega dela, boljši pretočnosti informacij in celostnem pogledu na organizacijo.

Okvirna vsebina

  • Razumevanje sistema in sistema vodenja
  • Podrobnejša razlaga elementov sistema vodenja (standard ISO 9001:2015) in PDCA
  • Smernice, drugi standardi za sisteme vodenja, panožni standardi …
  • Integracija sistemov vodenja in njen pomen

Ciljna skupina

  • Vodstvo organizacij in vodje na različnih ravneh vodenja;
  • skrbniki procesov in organizatorji poslovanja;
  • predstavniki vodstva za sisteme vodenja in strokovnjaki za posamezna področja in sisteme;
  • presojevalci sistemov vodenja;
  • vsi, ki vas zanima uporaba standardov vodenja različnih področij.

Dodatne informacije: Tanja Benček, telefon: 01 5609 894, e-mail: tanja.bencek@siq.si

Vas zanima certificiranje standarda ISO 9001? Tukaj dobite več informacij.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe