SLO
Nazaj na seznam storitev

Sodoben pristop k razumevanju preprečevanja okužb povezanih z zdravstvom v luči varnosti pacienta

02. 06. 2020

EN 15224:2016 (standard za zdravstvene storitve- sistemi vodenja kakovosti in klinične karakteristike kakovosti), ISO 9001:2015 (standard za vodenje sistemov kakovosti), Zakon o nalezljivih boleznih (Ur.l. RS 33/2006), Pravilnik o pogojih za pripravo in izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb (Ur. l. RS 74/99, 92/06 in 10/11).

Namen

Udeleženci po uspešno zaključenem usposabljanju osvojite znanja tako da:
• poznate in razumete sodobne pristope področja preprečevanja okužb povezanih z zdravstvom (OPZ), vključitev področja v zahteve EN 15224:2016 in ISO 9001:2015, zahteve Zakona o nalezljivih boleznih, Pravilnika o pogojih za pripravo in izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb, EN 15224:2016 in ISO 9001:2015.

Vsebina

• Predstavitev sodobnih pristopov in značilnosti področja preprečevanja OPZ
• Epidemiologija okužb, značilnosti odpornih bakterij, obvladovanja izbruhov in preudarna raba antibiotikov,
• Zahteve glede gradnje bolnišničnih stavb ter tehnične higiene,
• Preventivni ukrepi pred okužbami s poudarkom na higieni rok in uporabi osebnih zaščitnih sredstev,
• Predstavitev specifičnih zahtev zakonodaje in standardov.
• Krajši pisni preizkus znanja o razumevanju podanih vsebin.

Ciljna skupina

• Odgovorni za vzpostavljanje in zagotavljanje področja preprečevanja okužb povezanih z zdravstvom;
• predstavniki vodstev in notranji presojevalci iz zdravstva in socialno varstvenih zavodov;
• zdravstvena inšpekcija;
• snovalci graditelji zdravstvenih stavb;
• vsi, ki želite pridobiti kompetence za področje preprečevanja okužb povezanih z zdravstvom.

Izjave udeležencev

Izobraževanja potekajo v sproščenem okolju s pravo številčnostjo sodelujočih, predavatelji pa presegajo s svojim znanjem in podajanjem snovi drug drugega. Priznati moram, da v vsem svojem izobraževalnem obdobju (formalnem, strokovnem, poljudnem) nisem občutil takega zadovoljstva, kot sem ga bil deležen v vaši organizaciji, tako z organizacijskega (strokovnost, prijaznost, fleksibilnost) kot vsebinskega vidika.

Vaše vodstvo, skupaj s sodelavci, v vseh pogledih tvori izjemno kvaliteten tim, ki se odraža tudi na skrbni izbiri domačih in gostujočih predavateljev. Tudi sam se veselim nadaljnjega sodelovanja z Vami, kajti vsebinsko je še veliko zanimivih in uporabnih tem, ki jih je na področju mojega dela potrebno osvojiti.

Bojan Huzjan,INŠTITUT JOŽEF ŠTEFAN

Izobraževanja potekajo v sproščenem okolju s pravo številčnostjo sodelujočih, predavatelji pa presegajo s svojim znanjem in podajanjem snovi drug drugega. Priznati moram, da v vsem svojem izobraževalnem obdobju (formalnem, strokovnem, poljudnem) nisem občutil takega zadovoljstva, kot sem ga bil deležen v vaši organizaciji, tako z organizacijskega (strokovnost, prijaznost, fleksibilnost) kot vsebinskega vidika.

Vaše vodstvo, skupaj s sodelavci, v vseh pogledih tvori izjemno kvaliteten tim, ki se odraža tudi na skrbni izbiri domačih in gostujočih predavateljev.

Bojan Huzjan,INŠTITUT JOŽEF ŠTEFAN

Izobraževanja potekajo v sproščenem okolju s pravo številčnostjo sodelujočih, predavatelji pa presegajo s svojim znanjem in podajanjem snovi drug drugega. Priznati moram, da v vsem svojem izobraževalnem obdobju (formalnem, strokovnem, poljudnem) nisem občutil takega zadovoljstva, kot sem ga bil deležen v vaši organizaciji, tako z organizacijskega (strokovnost, prijaznost, fleksibilnost) kot vsebinskega vidika.

Vaše vodstvo, skupaj s sodelavci, v vseh pogledih tvori izjemno kvaliteten tim, ki se odraža tudi na skrbni izbiri domačih in gostujočih predavateljev. Tudi sam se veselim nadaljnjega sodelovanja z Vami, kajti vsebinsko je še veliko zanimivih in uporabnih tem, ki jih je na področju mojega dela potrebno osvojiti.

Bojan Huzjan,INŠTITUT JOŽEF ŠTEFAN

Izobraževanja potekajo v sproščenem okolju s pravo številčnostjo sodelujočih, predavatelji pa presegajo s svojim znanjem in podajanjem snovi drug drugega. Priznati moram, da v vsem svojem izobraževalnem obdobju (formalnem, strokovnem, poljudnem) nisem občutil takega zadovoljstva, kot sem ga bil deležen v vaši organizaciji, tako z organizacijskega (strokovnost, prijaznost, fleksibilnost) kot vsebinskega vidika.

Bojan Huzjan,INŠTITUT JOŽEF ŠTEFAN

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe