Nazaj na seznam storitev

Šola Industrija 4.0

12. 05. 2022

Soorganizator intenzivnega usposabljanja Šole 4.0. 

Preobrazba proizvodnih procesov v podporo novim poslovnim modelom.

Organizacije se vse bolj zavedajo, da bodo le s trajnim razvojem in izboljševanjem procesov sposobne konkurirati v spremenjenih tržnih pogojih (spremenjene globalne okoliščine, pojav novih tehnologij in materialov, spremenjene navade potrošnikov in uporabnikov, pomanjkanje delovne sile …) in se uspešno vključevati v globalne verige vrednosti. Ključni izziv, s katerimi se v aktualnem času srečujejo zlasti proizvodna podjetja, je pravzaprav agilno obvladovanje omenjenih spremenjenih okoliščin v poslovnem okolju. 

Le organizacije, ki bodo ob odzivu na zunanje okoliščine v obsegu razpoložljivih virov sposobne ustrezno optimizirati notranje procese in nuditi še bolj kakovostne proizvode in storitve, bodo nagrajene z višjo dodano vrednostjo in lojalnostjo svojih sodelavcev in odjemalcev. Takšna prilagodljivost organizacije, ki na nek način spominja na avtopoietičen (samokrmiljen) organizem, pa ni mogoča brez medsebojno povezanih in informacijsko podprtih procesov ter njihovega krmiljenja na osnovi objektivnih dejstev. Na tem mestu se izkažeta digitalizacija in avtomatizacija procesov kot ključni dopolnili odločanju vodstva v realnem času, kot nenadomestljiva podpora zaposlenim pri učinkoviti realizaciji procesov in poslovnih idej ter čedalje bolj celo kot uresničljiv odgovor na pomanjkanje človeških virov.

Cilj usposabljanja

Udeleženci pridobijo celovitejše znanje za razumevanje konceptov I4.0 in D5.0 ter praktično znanje za samostojno vodenje internih projektov digitalne preobrazbe delovanja procesov v podporo trajno uspešnim rezultatom poslovanja.

Kaj pridobite udeleženci?

 • Celovitejše razumevanje koncepta Industrije 4.0,
 • potrebno znanje o metodah in orodjih ter kje, kako in kdaj jih uporabiti,
 • znanje za identifikacijo obstoječega in želenega stanja industrializacije podjetja,
 • usmeritve za pripravo akcijskega načrta preobrazbe na nivo Industrije 4.0 ob podpori mentorja,
 • nove ideje in izmenjavo dobrih praks. 

Kaj pridobi organizacija? 

 • Usposobljene sodelavce, ki lahko tvorno soustvarjajo prehod na nivo Industrije 4.0,
 • samooceno o trenutnem nivoju,
 • usposobljene sodelavce za interno vodenje projektov digitalizacije procesov, uporabe sodobnih pristopov pri načrtovanju izdelkov ter avtomatizacije proizvodnje,
 • znanje o poslovnih in tehnoloških trendih pri digitalizaciji poslovanja,
 • razumevanje učinkov prehoda na nivo Industrije 4.0, kot so povečanje dobavne sposobnosti organizacije, vertikalna integracija procesov od prodaje do dostave, povečana odpornost na motnje v zunanjem in notranjem poslovnem okolju, nadzor delovanja v realnem času in možnosti uporabe umetne inteligence pri odločanju.

Program

Šola bo potekala v hibridni izvedbi, kar pomeni v kombinaciji spletnega in učilniškega usposabljanja ter individualnega in interaktivnega dela. Delavnice z usposabljanji v živo bodo potekale od 9.00 do 13.00 ure.

1. dan: E-delavnica: Temelji Industrija 4.0, (Janez Furlan), 12. maj

- Kaj razumemo pod pojmoma Industrija 4.0 in Družba 5.0?
- Ključni principi
- Prednosti Industrije 4.0
- Industrija 4.0 in vpliv na poslovni model ter sistem vodenja
- Sodelovanje človeka in robota – dehumanizacija zaposlenih ali humanizacija dela?
- Predstavitev modela industrijske zrelosti (analiza razkoraka)

Vmesna naloga: Izvedba samoocene trenutnega stanja v organizaciji udeleženca.

2. dan: E-delavnica: Faze preobrazbe Industrija 4.0 (Marko Mandelj, Matevž Mesojednik), 19. maj

- Preobrazba se začne pri vodstvu
- Digitalna strategija in kazalniki uspešnosti preobrazbe
- Digitalni poslovni modeli, produkti in storitve, vključitev v digitalno verigo vrednosti
- Razvoj digitalne kulture, digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest  (upravljanje s spremembami pri preobrazbi podjetja)
- Digitalizacija procesov realizacije
- Industrija 4.0 in obvladovanje digitalnih tveganj

3. dan: E-delavnica: Metode in orodja Industrija 4.0 (Marko Mandelj); 26. maj

- Virtualno – resnični svet
- Industrijski internet stvari
- Nadzor, analiza in napredno vodenje procesov v realnem času
- Sodobne tehnologije nadzora nad delovanjem procesov in parametrov kakovosti
- Avtomatizacija in robotizacija – vizija tako podprtih procesov, osnovni napotki
- Primer terminskega plana preobrazbe podjetja

Projektna naloga za udeležence: Priprava kratkega akcijskega načrta preobrazbe podjetja na željeni nivo.

4. dan: Izdelava in predstavitev projektne naloge; 2. junij

Udeleženci šole prejmete digitalna navodila za pripravo projektne naloge. S pomočjo mentorja pripravite kratko projektno nalogo na izbrano temo ali akcijski načrt preobrazbe. Cilj izdelave projektne naloge oz. akcijskega načrta je dodati vaši organizaciji dodano vrednost v obliki rešitve posameznega problema/izziva organizacije.

Na zadnji dan šole predstavite svojo projektno nalogo ali akcijski načrt preobrazbe.

Z uspešno predstavitvijo projektne naloge boste ob zaključku programa pridobili naziv Skrbnik projektov digitalne preobrazbe. 

Ciljna skupina  

 • Vsi, ki načrtujete procese digitalizacije/avtomatizacije/preobrazbe podjetja ali pri tem sodelujete/želite samostojno voditi interne projekte preobrazbe procesov v podjetjih,
 • vsi, ki želite nadgraditi svoja znanja s področja uvajanja in vodenja procesov digitalizacije in avtomatizacije v podjetjih.

Strokovni vodja Šole Industrija 4.0 je Janez Furlan.

Kotizacija

Investicija v 4-dnevno intenzivno usposabljanje znaša:

 • 891,00 EUR + 22% DDV (10 % popust), za prijave in avansna plačila do 10 dni pred začetkom; če je organizacija imetnik SIQ certifikata ali če se na šolo prijavita najmanj 2 osebi iz iste organizacije; 
 • 990,00 EUR + 22% DDV za vse ostale prijave.
 • Popusti se med seboj ne seštevajo.

Možna je tudi posamezna prijava na prvo E-delavnico: Temelji Industrije 4.0, kotizacija znaša 255,00 EUR + 22 % DDV. Na ostale vsebine šole ni možna posamezna prijava.

Kotizacija vključuje: 

 • pripravo in izvedbo šole,
 • e-gradivo,
 • mentorstvo pri izdelavi projektne naloge,
 • napitke med odmori ter parkiranje
 • potrdilo o udeležbi na intenzivnem usposabljanju Šole Industrija 4.0 ter naziv Skrbnik/skrbnica projektov digitalne preobrazbe Več o splošnih pogojih na www.znanje.siq.si

Kotizacijo plačate tri dni pred začetkom izobraževanja na NLB, poslovni račun SIQ Ljubljana, Mašera-Spasićeva ulica 10, Ljubljana, številka 02922-0012897988 in se ob tem sklicujte na oznako 3550. V kotizacijo ni vključen 22 % DDV.

Več o koriščenju bona.

Odjava
Zadnji rok za pisno odjavo je tri delovne dni pred začetkom izobraževanja. V tem primeru vam kotizacijo vrnemo v celoti. Pri odjavah po tem roku zaračunamo administrativne stroške (40 % kotizacije). Pri odjavah po začetku šole ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Dodatne informacije: Tanja Benček, telefon: 01 5609 894, e-pošta: tanja.bencek@siq.si

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe