Nazaj na seznam storitev

Šola kakovosti

/

Udeleženci šole kakovosti na zadnjem obveznem dnevu šole (Strukturirano reševanje problemov in izboljševanje, 4. maj). Sedaj imajo udeleženci čas za pripravo projektne naloge, katere namen je dodati organizaciji dodano vrednost v obliki rešitve posameznega problema/izziva. Nalogo bodo predstavili na zaključku Šole kakovosti.

"Ena šola, dve potrdili."
"Lokalno znanje, globalno priznanje."

Po uspešno opravljeni Šoli kakovosti udeleženci pridobite naziv Quality Management Representative, ki ga izdamo na mednarodno priznanem IQNet potrdilu (IQNET Academy) in naziv Skrbnik sistema vodenja kakovosti, ki ga izdamo na SIQ potrdilu.

Kakovost dandanes zahtevamo na vsakem koraku in v vsakem trenutku. Ne razumemo je več le kot skladnost z zahtevami, ampak kot odlično delovanje, ki povečuje zadovoljstvo odjemalcev. Prizadevanje za kakovost je zato usmerjeno k vsestranski odličnosti, k odnosom in kulturi, kjer od vsakega pričakujemo in zahtevamo najboljše. To pa narekuje razvijanje ustvarjalnosti in inovativnosti ter nenehno izboljševanje ključnih kompetenc zaposlenih.

Šola kakovosti obsega 10 dnevno intenzivno usposabljanje in se zaključi v obdobju petih mesecev. Šola je namenjena tistim, ki se pripravljate na prve korake pri vodenju kakovosti, kot tudi tistim, ki imate te korake že za seboj in se želite celovito usposobiti za učinkovito izboljševanje sistema vodenja kakovosti ter pridobiti potrdilo o uspešno opravljeni Šoli kakovosti ter naziv Skrbnik sistema vodenja kakovosti.

Usposabljanje je individualno naravnano, saj udeleženci skupaj obiskujete pet obveznih vsebin, ostala tri izobraževanja pa si vsak posameznik izbere na osnovi svojega področja zanimanja. Šolo zaključite s predstavitvijo rešitve iz svojega delovnega okolja v obliki projektne naloge.

Šolo kakovosti priporočamo ker

  • omogoča pridobitev celovitejšega znanja s področja sistemov vodenja;
  • omogoča izmenjavo mnenj, izkušenj in primerov dobre prakse;
  • omogoča vsebinsko in časovno prilagoditev usposabljanja v okviru izbranih vsebin;
  • jo vodijo uveljavljeni predavatelji z bogatimi praktičnimi izkušnjami;
  • ker je zagotovljeno mentorstvo pri izdelavi projektne naloge, ki predstavlja rešitev konkretnega izziva iz vašega delovnega okolja.

NAMEN ŠOLE

V okviru Šole kakovosti boste spoznali osnovne principe ter prednosti sistema vodenja kakovosti, pomen procesnega pristopa, preventivno delovanje ter korektivno ukrepanje v procesu nenehnega izboljševanja v organizaciji, osnovna orodja kakovosti ter ostala potrebna znanja za učinkovito vzpostavljanje, vzdrževanje in izboljševanje sistema vodenja kakovosti. Prednost udeležbe na usposabljanjih Šole kakovosti je tudi izmenjava mnenj in izkušenj s področja sistemov vodenja kakovosti z udeleženci iz drugih organizacij.

Z uspešno predstavitvijo projektne naloge boste ob zaključku programa pridobili naziv SKRBNIK SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI ter Quality Management Representative.

PROGRAM ŠOLE

- OBVEZNE VSEBINE – 5 izobraževalnih dni (od 9. do 15. ure):

KAKOVOST, NENEHNO IZBOLJŠEVANJE IN ODLIČNOST (mag. Rajko Novak)
Spoznali boste pomen kakovosti in odličnosti za trajni uspeh organizacije.

SISTEMI VODENJA IN NJIHOVA INTEGRACIJA – podpora organizaciji pri udejanjanju strateških usmeritev (Igor Bizjak)
Spoznali boste, kako integrirati različne sisteme vodenja v celoto, ki bo optimalno podpirala strateške usmeritve organizacije.

MANAGEMENT POSLOVNIH PROCESOV - OD RAZUMEVANJA PROCESNE USMERJENOSTI DO MERJENJA UČINKOVITOSTI PROCESOV (mag. Rajko Novak)
S pomočjo temeljite analize študijskega primera se boste seznanili s procesnim pristopom ter se usposobili za prepoznavanje procesov, njihovo nadzorovanje in merjenje.

OSNOVNA ORODJA KAKOVOSTI (mag. Frane Koren)
Usposobili se boste za uporabo najboljših orodij, ki omogočajo sistematično in učinkovito analizo podatkov in informacij, ki so osnova za pravilne odločitve.

STRUKTURIRANO REŠEVANJE PROBLEMOV IN IZBOLJŠEVANJE (Tomaž Babnik)
Pridobili boste znanje in izkušnje za uspešno izvajanje korektivnih in preventivnih ukrepov za nenehno izboljševanje.

Vsi udeleženci šole brezplačno prejmete knjižico, Pocesni pristop in zahteve standardov za sisteme vodenja.- IZBIRNE VSEBINE
– 3 izobraževalni dnevi po vaši izbiri

Priprava individualnega programa usposabljanja, kar pomeni, da si boste glede na potrebe, želje, predznanje in časovno razpoložljivost po posvetu z nami izbrali 3 izobraževalne dni iz naše ponudbe izobraževanj.

Opomba: V primeru izbire Tečajev za vodilne presojevalce, usposabljanj za skrbnike sistemov in licenčnih usposabljanj je potrebno doplačilo. 

- IZDELAVA in PREDSTAVITEV PROJEKTNE NALOGE – 2 izobraževalna dneva

• S pomočjo mentorja boste pripravili projektno nalogo s svojega področja dela. Cilj izdelave projektne naloge je dodati vaši organizaciji dodano vrednost v obliki rešitve posameznega problema/izziva organizacije.
• Na zadnjem srečanju bodo vsi udeleženci Šole kakovosti predstavili projektne naloge.

Z uspešno predstavitvijo projektne naloge boste ob zaključku programa pridobili naziv Skrbnik sistema vodenja kakovosti ter Quality Management Representative.

Strokovni vodja Šole kakovosti: mag. Rajko Novak

Več o vtisih udeležencev preteklih izvedb šole najdete tukaj.

Investicija v 10-dnevno usposabljanje.

1.328,00 EUR + 22% DDV (20 % popust), če se na šolo prijavita 2 ali več oseb iz iste organizacije;
1.494,00 EUR + 22% DDV (10 % popust), če ima organizacija SIQ certifikat za sisteme vodenja;
1.660,00 EUR + 22% DDV za vse ostale prijave.

Popusti se med seboj ne seštevajo.

Možna je tudi prijava na posamezno delavnico v sklopu šole, kotizacija znaša 239,00 EUR + 22 % DDV.

Ob prijavi na Šolo kakovosti poravnate 40 % kotizacije, ki je pogoj za zagotovitev mesta na šoli, ostalo pred zaključkom šole (pred zadnjim dnem oz. pred datumom zagovora ali predstavitve projektne naloge), na poslovni račun SIQ, Mašera-Spacićeva ulica 10, Ljubljana, NLB, številka 02922-0012897988; pri tem se sklicujte na oznako 9100. Naša ID številka za DDV je SI23509678.

Kotizacija vključuje:

  • pripravo in izvedbo šole,
  • pripravo in izvedbo gradiva,
  • mentorstvo pri izdelavi projektne naloge,
  • potrdilo o uspešno zaključeni šoli.

Več o splošnih pogojih na www.znanje.siq.si


ODJAVA

Zadnji rok za pisno odjavo je pet delovnih dni pred začetkom izobraževanja. V tem primeru vam kotizacijo vrnemo v celoti. Pri odjavah po tem roku zaračunamo administrativne stroške (40 % kotizacije). Pri odjavah na dan izobraževanja ali neudeležbi, kotizacije ne vračamo.

Dodatne informacije: Tanja Benček, telefon: 01 5609 894, e-pošta: tanja.bencek@siq.si 

Obveščanje o izobraževanjih

Bodite pravočasno obveščeni o aktualnih izobraževanjih in brezplačnih dogodkih.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe