Nazaj na seznam storitev

Šola kakovosti - 27. IZVEDBA S PRENOVLJENIM PROGRAMOM

20. 02. 2023
"Ena šola, dve potrdili."
"Lokalno znanje, globalno priznanje."
      
Po uspešno opravljeni Šoli kakovosti udeleženci pridobite naziv Quality Management Representative, ki ga izdamo na mednarodno priznanem IQNet potrdilu (IQNET Academy) in naziv Skrbnik sistema vodenja kakovosti, ki ga izdamo na SIQ potrdilu.

Dejstvo je, da se svet zelo spreminja, in to z veliko hitrostjo. To za poslovni svet pomeni močno potrebo po sistemskem pristopu za prepoznavanje teh spremembe, njihovo obravnavo skozi prizmo potencialnih tveganj ali priložnosti ter čim bolj obvladovano uveljavljanje v neposrednem delovanju. Danes govorimo o Industriji 4.0., ki z zornega kota razmaha avtomatizacije ter robotizacije in prenosa podatkov v proizvodnih tehnologijah postavlja tudi pristope h kakovosti pred zahtevne izzive. Zato v Šoli kakovosti nagovarjamo tiste aktualne tematike, s katerimi želimo posamezne udeležence v največji možni meri usposobiti za soočanje s temi izzivi.

Šola kakovosti je desetdnevno intenzivno usposabljanje, ki se zaključi v obdobju petih mesecev. Namenjena je tistim, ki se pripravljate na prve korake pri vodenju kakovosti, kot tudi tistim, ki že imate tovrstne izkušnje in želite svoje kompetence in veščine še nadgraditi.

Usposabljanje je individualno naravnano. Udeleženci skupaj obiskujete pet obveznih vsebin, ostale tri vsebine pa si vsak posameznik izbere na osnovi svojega področja zanimanja. Šolo zaključite s predstavitvijo rešitve iz svojega delovnega okolja v obliki projektne naloge.

Šolo kakovosti priporočamo ker

  • omogoča pridobitev celovitejšega znanja s področja sistemov vodenja v času digitalnih transformacij procesov,
  • omogoča izmenjavo mnenj, izkušenj in primerov dobre prakse,
  • omogoča vsebinsko in časovno prilagoditev usposabljanja v okviru izbranih vsebin,
  • jo vodijo uveljavljeni predavatelji z bogatimi praktičnimi izkušnjami,
  • je zagotovljeno mentorstvo pri izdelavi projektne naloge, ki predstavlja rešitev konkretnega izziva iz vašega delovnega okolja.

NAMEN ŠOLE

V okviru Šole kakovosti boste na celovit in iz različnih zornih kotov obravnavan način spoznali osnovne principe ter prednosti sistema vodenja kakovosti, pomen procesnega pristopa, preventivno delovanje ter korektivno ukrepanje v procesu nenehnega izboljševanja v organizaciji, kako reševati probleme s pomočjo osnovnih orodij kakovosti ter pridobili ostala potrebna znanja za učinkovito vzpostavljanje, vzdrževanje in izboljševanje sistema vodenja kakovosti.

Prednost udeležbe na usposabljanjih Šole kakovosti je tudi izmenjava mnenj in izkušenj s področja sistemov vodenja kakovosti z udeleženci iz drugih organizacij.

Z uspešno predstavitvijo projektne naloge boste ob zaključku programa pridobili naziva SKRBNIK SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI in Quality Management Representative.

Program vključuje potrebna znanja in sodobne pristope za uspešno/učinkovito vodenje sistema vodenja (kakovosti) v dobi nenehnih sprememb/digitalni dobi.

PROGRAM ŠOLE

OBVEZNE VSEBINE – 5 izobraževalnih dni (od 9. do 15. ure):

Vsi udeleženci šole brezplačno prejmete knjižico, Pocesni pristop in zahteve standardov za sisteme vodenja.- IZBIRNE VSEBINE
 – 3 izobraževalni dnevi po vaši izbiri

Priprava individualnega programa usposabljanja, kar pomeni, da si boste glede na potrebe, želje, predznanje in časovno razpoložljivost po posvetu z nami izbrali 3 izobraževalne dni iz naše ponudbe izobraževanj.

Opomba: V primeru izbire Tečajev za vodilne presojevalce, usposabljanj za skrbnike sistemov in licenčnih usposabljanj je potrebno doplačilo. 

- IZDELAVA in PREDSTAVITEV PROJEKTNE NALOGE – 2 izobraževalna dneva

• S pomočjo mentorja boste pripravili projektno nalogo s svojega področja dela. Cilj izdelave projektne naloge je dodati vaši organizaciji dodano vrednost v obliki rešitve posameznega problema/izziva organizacije.
• Na zadnjem srečanju bodo vsi udeleženci Šole kakovosti predstavili projektne naloge.

Z uspešno predstavitvijo projektne naloge boste ob zaključku programa pridobili naziv Skrbnik sistema vodenja kakovosti ter Quality Management Representative.

Strokovni vodja NOVE Šole kakovosti: Anton Petrič

Več o vtisih udeležencev preteklih izvedb šole najdete tukaj.

Investicija v 10-dnevno usposabljanje.

1.352,00 EUR + 22% DDV (20 % popust), če se na šolo prijavita 2 ali več oseb iz iste organizacije;
1.521,00 EUR + 22% DDV (10 % popust), če ima organizacija SIQ certifikat za sisteme vodenja;
1.690,00 EUR + 22% DDV za vse ostale prijave.

Popusti se med seboj ne seštevajo.

Možna je tudi prijava na posamezne delavnice v sklopu Šole kakovosti.

Ob prijavi na Šolo kakovosti poravnate 40 % kotizacije, ki je pogoj za zagotovitev mesta na šoli, ostalo pred zaključkom šole (pred zadnjim dnem oz. pred datumom zagovora ali predstavitve projektne naloge), na poslovni račun SIQ, Mašera-Spacićeva ulica 10, Ljubljana, NLB, številka 02922-0012897988; pri tem se sklicujte na oznako 9100. Naša ID številka za DDV je SI23509678.

Kotizacija vključuje:

  • pripravo in izvedbo šole,
  • pripravo in izvedbo gradiva,
  • mentorstvo pri izdelavi projektne naloge,
  • potrdilo o uspešno zaključeni šoli.

Več o splošnih pogojih na www.znanje.siq.si

ODJAVA

Zadnji rok za pisno odjavo je pet delovnih dni pred začetkom izobraževanja. V tem primeru vam kotizacijo vrnemo v celoti. Pri odjavah po tem roku zaračunamo administrativne stroške (40 % kotizacije). Pri odjavah na dan izobraževanja ali neudeležbi, kotizacije ne vračamo.

Udeleženci šole kakovosti na zadnjem obveznem dnevu šole (Strukturirano reševanje problemov in izboljševanje, 4. maj). Sedaj imajo udeleženci čas za pripravo projektne naloge, katere namen je dodati organizaciji dodano vrednost v obliki rešitve posameznega problema/izziva. Nalogo bodo predstavili na zaključku Šole kakovosti.

Tukaj dobite več informacij glede certificiranja vaše organizacije skladno z zahtevami standarda ISO 9001:2015 ali se prijavite na brezplačno  informativno predstavitev.

Lokacija izvedbe: SIQ Ljubljana, Mašera-Spasićeva ulica 10, 1000 Ljubljana.

Dodatne informacije: Tanja Benček, telefon: 01 5609 894, e-pošta: tanja.bencek@siq.si 

ALI STE VEDELI?

Prva izvedba Šole kakovosti je bila izvedena leta 2009, jeseni 2022 pa bomo s prenovljenim programom izvedli že 27. ponovitev šole.

TRADICIJA ŠTEJE!

Obveščanje o izobraževanjih

Bodite pravočasno obveščeni o aktualnih izobraževanjih in brezplačnih dogodkih.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe