Nazaj na seznam storitev

Šola kakovosti za analitske laboratorije

/

Verodostojnost rezultatov ter obvladovanje procesov in stroškov so ključne usmeritve za uspešno in učinkovito delovanje laboratorija. Da boste tudi v vašem laboratoriju uporabljali prave in učinkovite pristope za zagotavljanje in izboljševanje kakovosti delovanja ter rezultatov, vas vabimo na 5-dnevno intenzivno usposabljanje.

Na šoli bomo skupaj iskali odgovore na vprašanja:

 1. Kako vemo in s katerimi kazalniki dokazujemo, da imamo v laboratoriju vzpostavljen učinkovit sistem vodenja kakovosti?
 2. Kaj vse pove vrsta podatkov, ki jih imamo in jih spremljamo v laboratoriju? Ali znamo izkoristiti njihovo sporočilno vrednost za vodenje izboljšav?
 3. Ali so rezultati meritev, ki jih vsakodnevno opravljamo v laboratoriju, primerljivi z rezultati drugih laboratorijev doma in v tujini? Ali obstajajo kakšna tveganja, izhajajoča iz primerljivosti rezultatov? Kako jih prepoznamo?
 4. Ali v laboratoriju ustrezno dokazujemo meroslovno sledljivost?
 5. Kakšen je odnos med meroslovno sledljivostjo in merilno negotovostjo?
 6. Kako prepoznamo zahteve naročnikov storitev glede kakovosti analitskih rezultatov in kaj pomeni učinkovita komunikacija z njimi?

Kaj boste z udeležbo na šoli pridobili?

Pridobili boste praktično znanje specialista analitskih procesov v kemijskem in fizikalnem laboratoriju za:

 • učinkovito obvladovanje analitskih procesov v laboratoriju,
 • ustrezno potrditev preskusnih metod in postopkov validacije,
 • ovrednotenje merilne negotovosti ter analiziranje le-te z vidika zahtev naročnika,
 • sledljivost meritev,
 • uspešno vodenje korektivnih ukrepov in obvladovanje tveganj,
 • zagotavljanje uspešnega delovanja laboratorija.

Zbornica laboratorijske medicine Slovenije je to usposabljanje ovrednotila z 20 kreditnimi točkami SILM.

Lekarniška zbornica Slovenije glede na Pravilnik o licencah magistrov farmacije (Uradni list RS, št. 39/2018) dodeljuje naslednje točke:
- 10.5 licenčnih točk za vsakega pasivnega udeleženca
- 4 licenčne točke za vsakega aktivnega udeleženca 

PROGRAM ŠOLE 

1. Meroslovna sledljivost, validacija preskusnih postopkov in nadzor kakovosti v laboratoriju, (Nineta Hrastelj), 10. in 11. maj

 • Predstavitev ciljev šole in načina dela – dr. Nineta Hrastelj, strokovna vodja šole
 • Kaj pomeni in kako praktično dokazovati sledljivost meritev
 • Uporaba referenčnih materialov
 • Praktični primeri zagotavljanja merilne sledljivosti
 • Medlaboratorijske primerjave

2.  NADZOR KAKOVOSTI V PRESKUSNEM LABORATORIJU, (Nineta Hrastelj)

 • Analitski proces v laboratoriju
 • Statistične metode v laboratoriju
 • Uporaba kontrolnih kart
 • Interpretacija kontrolnih kart

3. ANALITSKI PROCES V LABORATORIJU IN DOKAZOVANJE NJEGOVE UČINKOVITOSTI, (Monika Inkret), 16. maj

 • Kako definirati analitski proces ter vrednost njegovega poznavanja
 • Vodila kot pomoč za razumevanje analitskega procesa
 • Cilji kakovosti analitskega procesa in strategije njihovega doseganja
 • Tveganja, vezana na analitski proces – njihovo prepoznavanje in obvladovanje
 • Povratna zanka kakovosti, kako je povezana s prepoznanimi tveganji in priložnostmi

4. OVREDNOTENJE MERILNE NEGOTOVOSTI - KEMIJSKE VELIČINE (Monika Inkret), 17. maj

 • Ali so rezultati meritev, ki jih vsakodnevno opravljamo v laboratoriju, primerljivi z rezultati drugih laboratorijev doma in v tujini?
 • Ali je zanesljivost merilnih rezultatov ustrezna?
 • Kakšne zahteve imajo naročniki storitev glede kakovosti analitskih rezultatov?

5. IZMENJAVA DOBRIH PRAKS IN PREDSTAVITEV PROJEKTNIH NALOG, 30. maj

 • Predstavitev projektnih nalog
 • Izmenjava dobrih praks
 • Izzivi – kako naprej
 • Podelitev potrdil o uspešnem zaključku šole

NAČIN DELA

Na šoli prevladujejo aktivne metode dela, obravnavajo in analizirajo se študijski primeri, zato udeleženci pri svojem delu potrebujete prenosne računalnike, ki jih prinesete s seboj.

Vsi udeleženci šole brezplačno prejmete knjižico Obvladovanje tveganj.

PROJEKTNA NALOGA

Usposabljanje je individualno naravnano, saj vsak udeleženec že v začetku šole s pomočjo mentorja določi vsebino projektne naloge s svojega področja dela. Projektna naloga je dodana vrednost laboratoriju in organizaciji v obliki rešitve posameznega problema oz. izziva pri vašem delu. Udeleženci svoje projektne naloge predstavite na zaključnem dnevu.

Več o vtisih udeležencev preteklih izvedb šole najdete tukaj.

TRAJANJE

5-dnevno usposabljanje traja vsak dan od 9. do 15. ure, z izjemo zadnjega dne, ki se zaključi po podelitvi certifikatov. V vmesnem času udeleženci izdelate projektno nalogo.

PRIJAVA

Prijave zbiramo do zasedbe mest. Število udeležencev je zaradi narave izvedbe programa omejeno.

KOTIZACIJA

Investicija v 5-dnevno intenzivno usposabljanje znaša:

 • 792,00 EUR + 22% DDV, če se na šolo prijavita 2 ali več oseb iz iste organizacije;
 • 891,00 EUR + 22% DDV, če je organizacija imetnik SIQ certifikata za sisteme vodenja;
 • 990,00 EUR + 22% DDV za vse ostale prijave.

Popusti se med seboj ne seštevajo.

Kotizacija vključuje pripravo in izvedbo šole, gradiva, mentorstvo pri izdelavi projektne naloge, potrdilo o uspešno zaključeni šoli, kosila in osvežilne napitke med odmori ter parkiranje.

Ob prijavi na Šolo kakovosti v analitskih laboratorijih poravnate 40 % kotizacije, ki je pogoj za zagotovitev mesta na šoli, ostalo pred zaključkom šole (pred zadnjim dnem oz. pred datumom zagovora ali predstavitve projektne naloge), na poslovni račun SIQ, Mašera-Spacićeva ulica 10, Ljubljana, NLB, številka 02922-0012897988; pri tem se sklicujte na oznako 3100. Naša ID številka za DDV je SI23509678.

Več o koriščenju bona.

ODJAVA

Zadnji rok za pisno odjavo je 5 delovnih dni pred začetkom šole. V tem primeru vam kotizacijo vrnemo v celoti. Pri odjavah po tem roku zaračunamo administrativne stroške (40 % kotizacije). Pri odjavah po začetku šole ali neudeležbi kotizacije ne vračamo. Več o storitvah SIQ in splošnih pogojih najdete tukaj.

Strokovna vodja Šole kakovosti za analitske laboratorije je dr. Nineta Hrastelj.

Dodatne informacije: Tatjana Čoko, telefon: 01 5609 718, e-pošta: tatjana.coko@siq.si

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe