Nazaj na seznam storitev

Šola kakovosti za analitske laboratorije

21. 11. 2022

Verodostojnost rezultatov ter obvladovanje procesov in stroškov so ključne usmeritve za uspešno in učinkovito delovanje laboratorija. Da boste tudi v vašem laboratoriju uporabljali prave in učinkovite pristope za zagotavljanje in izboljševanje kakovosti delovanja ter rezultatov, vas vabimo na 5-dnevno intenzivno usposabljanje.

Na šoli bomo skupaj iskali odgovore na vprašanja:

 1. Kako vemo in s katerimi kazalniki dokazujemo, da imamo v laboratoriju vzpostavljen učinkovit sistem vodenja kakovosti?
 2. Kaj vse pove vrsta podatkov, ki jih imamo in jih spremljamo v laboratoriju? Ali znamo izkoristiti njihovo sporočilno vrednost za vodenje izboljšav?
 3. Ali so rezultati meritev, ki jih vsakodnevno opravljamo v laboratoriju, primerljivi z rezultati drugih laboratorijev doma in v tujini? Ali obstajajo kakšna tveganja, izhajajoča iz primerljivosti rezultatov? Kako jih prepoznamo?
 4. Ali v laboratoriju ustrezno dokazujemo meroslovno sledljivost?
 5. Kakšen je odnos med meroslovno sledljivostjo in merilno negotovostjo?
 6. Kako prepoznamo zahteve naročnikov storitev glede kakovosti analitskih rezultatov in kaj pomeni učinkovita komunikacija z njimi?

Kaj boste z udeležbo na šoli pridobili?

Pridobili boste praktično znanje specialista analitskih procesov v kemijskem in fizikalnem laboratoriju za:

 • učinkovito obvladovanje analitskih procesov v laboratoriju,
 • ustrezno potrditev preskusnih metod in postopkov validacije,
 • ovrednotenje merilne negotovosti ter analiziranje le-te z vidika zahtev naročnika,
 • sledljivost meritev,
 • uspešno vodenje korektivnih ukrepov in obvladovanje tveganj,
 • zagotavljanje uspešnega delovanja laboratorija.

PROGRAM ŠOLE 

1. in 2. Meroslovna sledljivost, validacija preskusnih postopkov in nadzor kakovosti v laboratoriju, (Nineta Hrastelj), 21. in 22. november 2022

 • Predstavitev ciljev šole in načina dela – dr. Nineta Hrastelj, strokovna vodja šole
 • Kaj pomeni in kako praktično dokazovati sledljivost meritev
 • Uporaba referenčnih materialov
 • Praktični primeri zagotavljanja merilne sledljivosti
 • Medlaboratorijske primerjave
 • Zakaj so pomembni postopki validacije?
 • Razlika v validaciji nestandardnih (hišnih) metod in potrditvi standardnih metod, pristopi k validaciji
 • Rezultat validacije (validacijsko poročilo) 

3. Analitski proces v laboratoriju in dokazovanje njegove učinkovitosti, (Monika Inkret), 28. november 2022

 • Kako definirati analitski proces ter vrednost njegovega poznavanja
 • Vodila kot pomoč za razumevanje analitskega procesa
 • Cilji kakovosti analitskega procesa in strategije njihovega doseganja
 • Tveganja, vezana na analitski proces – njihovo prepoznavanje in obvladovanje
 • Povratna zanka kakovosti, kako je povezana s prepoznanimi tveganji in priložnostmi

4. Ovrednotenje merilne negotovosti - kemijske veličine (Monika Inkret), 29. november 2022

 • Ali so rezultati meritev, ki jih vsakodnevno opravljamo v laboratoriju, primerljivi z rezultati drugih laboratorijev doma in v tujini?
 • Ali je zanesljivost merilnih rezultatov ustrezna?
 • Kakšne zahteve imajo naročniki storitev glede kakovosti analitskih rezultatov?

5. Izmenjava dobrih praks in predstavitev projektnih nalog, 12. december 2022

 • Predstavitev projektnih nalog
 • Izmenjava dobrih praks
 • Izzivi – kako naprej
 • Podelitev potrdil o uspešnem zaključku šole

Zbornica laboratorijske medicine Slovenije je to usposabljanje ovrednotila z 20 kreditnimi točkami SILM.
______________________________________________________________________________

Lekarniška zbornica Slovenije glede na Pravilnik o licencah magistrov farmacije (Uradni list RS, št. 39/2018) dodeljuje naslednje točke:
- 10.5 licenčnih točk za vsakega pasivnega udeleženca
- 4 licenčne točke za vsakega aktivnega udeleženca 

NAČIN DELA

 • Na šoli prevladujejo aktivne metode dela, obravnavajo in analizirajo se študijski primeri.
 • Za učinkovito delo udeleženci na šoli potrebujete prenosne računalnike, ki jih prinesete s seboj.

Vsi udeleženci šole brezplačno prejmete knjižico Obvladovanje tveganj.

PROJEKTNA NALOGA

Usposabljanje je individualno naravnano, saj vsak udeleženec že v začetku šole s pomočjo mentorja določi vsebino projektne naloge s svojega področja dela. Projektna naloga je dodana vrednost laboratoriju in organizaciji v obliki rešitve posameznega problema oz. izziva pri vašem delu. Udeleženci svoje projektne naloge predstavite na zaključnem dnevu.

Več o vtisih udeležencev preteklih izvedb šole najdete tukaj.

TRAJANJE

5-dnevno usposabljanje traja vsak dan od 9. do 15. ure, z izjemo zadnjega dne, ki se zaključi po podelitvi certifikatov. V vmesnem času udeleženci izdelate projektno nalogo.

PRIJAVA

Prijave zbiramo do zasedbe mest. Število udeležencev je zaradi narave izvedbe programa omejeno.

KOTIZACIJA

Investicija v 5-dnevno intenzivno usposabljanje znaša:

 • 792,00 EUR + 22% DDV, če se na šolo prijavita 2 ali več oseb iz iste organizacije;
 • 891,00 EUR + 22% DDV, če je organizacija imetnik SIQ certifikata za sisteme vodenja;
 • 990,00 EUR + 22% DDV za vse ostale prijave.

Popusti se med seboj ne seštevajo.

Kotizacija vključuje pripravo in izvedbo šole, gradiva, mentorstvo pri izdelavi projektne naloge, potrdilo o uspešno zaključeni šoli, kosila in osvežilne napitke med odmori ter parkiranje.

Ob prijavi na Šolo kakovosti v analitskih laboratorijih poravnate 40 % kotizacije, ki je pogoj za zagotovitev mesta na šoli, ostalo pred zaključkom šole (pred zadnjim dnem oz. pred datumom zagovora ali predstavitve projektne naloge), na poslovni račun SIQ, Mašera-Spacićeva ulica 10, Ljubljana, NLB, številka 02922-0012897988; pri tem se sklicujte na oznako 3100. Naša ID številka za DDV je SI23509678.

ODJAVA

Zadnji rok za pisno odjavo je 5 delovnih dni pred začetkom šole. V tem primeru vam kotizacijo vrnemo v celoti. Pri odjavah po tem roku zaračunamo administrativne stroške (40 % kotizacije). Pri odjavah po začetku šole ali neudeležbi kotizacije ne vračamo. Več o storitvah SIQ in splošnih pogojih najdete tukaj.

Strokovna vodja Šole kakovosti za analitske laboratorije je dr. Nineta Hrastelj.

Dodatne informacije: Tatjana Čoko, telefon: 01 5609 718, e-pošta: tatjana.coko@siq.si    

Obveščanje o izobraževanjih

Bodite pravočasno obveščeni o aktualnih izobraževanjih in brezplačnih dogodkih.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe