Nazaj na seznam storitev

Šola vitke proizvodnje

01. 10. 2020

Oglejte si VIDEO predstavitev.

V Šoli vitke proizvodnje se udeleženci v treh mesecih usposobite za prenašanje pridobljenih znanj in izkušenj vitke proizvodnje v lastno prakso.

Kaj pridobite udeleženci?

 • Celovit in sistematičen prikaz sistema vitke proizvodnje,
 • potrebno znanje o metodah in orodjih ter kje, kako in kdaj jih uporabiti,
 • takojšen prenos osvojenih znanj v prakso,
 • rešitev izbranega problema iz svojega delovnega okolja ob podpori mentorja,
 • nove ideje in izmenjavo dobrih praks.

Kaj pridobi organizacija?

 • Usposobljenega sodelavca, ki lahko tvorno soustvarja vitko organizacijo
 • Prihranke ob uvedbi vitke proizvodnje:
  • Upravljanje materiala: prihranki pri prevozu materiala za 50 do 90 odstotkov;
  • Zaloge in pretok: krajše čakalne vrste za 50 do 80 odstotkov, obračanje zalog za 60 do 90 odstotkov, krajši pretočni časi proizvodnje za 50 do 90 odstotkov;
  • Kakovost: odgovornost zaposlenih ja za 50 do 90 odstotkov večja;
  • Kupci: odzivnost na zahteve kupcev je za 70 do 90 odstotkov hitrejša, dobave za 70 do 90 odstotkov hitrejše in zanesljivost dobav do 90 odstotkov večja. Vir: Logistika, 12. november 2010

Program in termini:

1. dan: TEMELJI VITKE PROIZVODNJE (mag. Mitja Kokove) - 1. oktober 2020
Osnove proizvodnega procesa ter osnovna načela in metode vitke proizvodnje

 • Oris razvoja proizvodnih sistemov
 • Zgradba sodobnega proizvodnega sistema
 • Načela, metode in orodja vitke proizvodnje
 • Primerjava različnih pristopov (TPS, TOC, 6 sigma, itd.)
 • Vitka organizacija (Lean Enterprise)
 • Temeljne metode
 • 5S
 • Vizualni management
 • Strukturirano reševanje problemov
 • Vaje in simulacije: 5S, reševanje problemov

2. dan: POSNETEK STANJA - METODA VSM (mag. Frane Koren) - 9. oktober 2020
Način razmišljanja, vizualizacija ter metoda VSM - Value Stream Mapping

 • Izboljšanje produktivnosti - izgube
 • Timsko delo in vloga vodje
 • Vizualizacija procesov
 • SOP - standardi dela
 • A3
 • VSM - zemljevid toka materiala in informacij - uvod
 • VSM osnove
 • Vaje: Pregled A3, risanje VSM stanja

3. dan: VIZIJA PROCESA - VSM VIZIJA (mag. Frane Koren) - 16. oktober 2020
Kako stabilizirati razmere v proizvodnji, pretočne čase, razpoložljivost opreme in vzdrževanje

 • Stabilizacija razmer (razpoložljivost opreme, vzdrževanje)
 • Takt kupca - takt celice
 • Pretočni čas - kapaciteta stroja
 • Vizija procesa - VSM
 • TPM - totalno preventivno vzdrževanje
 • Standardizirano delo
 • Celična proizvodnja
 • Oblikovanje proizvodnih linij in razmestitev strojev in opreme (layout)
 • Hitre menjave
 • Vaje: pregled A3, pregled domače naloge VSM stanja, risanje VSM vizije

4. dan: ORODJA ZA KRMILJENJE PROCESOV VITKE PROIZVODNJE (mag. Mitja Kokove) - 15. oktober 2020
Orodja za izboljševanje enakomernosti in glajenja proizvodnje - pull načelo, kanban, ...

 • Enakomernost in glajenje proizvodnje
 • Modeli glajenja proizvodnje
 • Pull načelo
 • Orodja za uresničevanje pull načela
 • Kanban, vrste kanbanov, uporabnost v različnih procesih
 • Izračuni števila kanbanov
 • Preskrba linij in zniževanje zalog

5. dan: VODJA IN VITKA PROIZVODNJA (mag. Alenka Brod) - 5. november 2020
Pristopi k vodenju zaposlenih ter različnost in medsebojna prepletenost vlog

 • Različnost vlog vodje
 • Upravljanje delovne uspešnosti
 • Kompetence (znanja, veščine, vedenja) vodij v proizvodnem procesu
 • Motiviranje in razvoj sodelavcev
 • Stil vodenja
 • Vaje: Samoocena stilov vodenja
 • Vaje: Snovanje kompetenčnega profila
 • Vaje: Izdelava mini razvojnega načrta

6. dan: UVAJANJE VITKE PROIZVODNJE V PRAKSO (mag. Mitja Kokove) - 6. november 2020
Izdelava načrta uvajanja ter seznanitev s potencialnimi ovirami pri uvajanju vitke proizvodnje

 • Kako se organizirati za uvajanje vitke proizvodnje
 • Priprava pilotnega projekta in realizacija
 • Potencialne ovire pri uvajanju vitke proizvodnje
 • Izdelava načrta uvajanja konkretnega projekta v organizacijah udeležence

7. – 10. dan: PROJEKTNA NALOGA IN PRIMERI DOBRE PROIZVODNE PRAKSE

V sodelovanju z mentorjem izberete primer iz svojega delovnega okolja ter ga s pomočjo osvojenih metod in tehnik obdelate in uresničite v svoji praksi.
Ogled primera uspešnega uvajanja vitke proizvodnje v enem izmed slovenskih podjetij.
Ob zaključku šole udeleženci predstavite projektne naloge in si izmenjate dobre prakse.

Utrinke iz prejšnje generacije Šole vitke proizvodnje najdete tukaj!

Način dela

Šola obsega šest modulov in se zaključi v obdobju treh mesecev. Po vsakem modulu udeleženci pri izdelavi »domače naloge« uporabite pridobljeno znanje na izbranem delu procesa v svoji organizaciji. Za spoznavanje rešitev ter izmenjavo mnenj in izkušenj si ogledate primer dobre prakse vitke proizvodnje v enem izmed podjetij v Sloveniji. V sodelovanju z mentorjem pripravite in uvedete pilotno rešitev konkretnega primera v svoji organizaciji, pristope in rešitve pa pripravite na zaključku šole.

Kakšne metode dela zajema šola?

 • Teoretični del, v katerem so podane osnovne teme in značilnosti,
 • delavnice, v okviru katerih udeleženci preizkusite pridobljeno znanje z vajami,
 • po vsakem modulu udeleženci uporabite pridobljeno znanje na izbranem delu procesa v svoji organizaciji in predstavite rešitev – »domača naloga«,
 • ogledi primerov dobrih praks v podjetjih, ki so namenjeni spoznavanju konkretnih rešitev ter izmenjavi mnenj in izkušenj,
 • priprava in uvedba pilotskega projekta v svoji organizaciji, ki bo vaše zaključno delo,
 • na zaključku šole predstavite projektno nalogo - dosežke svojega pilotnega projekta in si medsebojno izmenjate izkušnje.

Komu je namenjena šola?

Vodjem proizvodnje, tehničnim direktorjem, vodjem razvoja, sodelavcem, ki delujejo na področju notranje logistike in oblikovanju pretoka materiala, zalog, načrtovanja, tehnologije in krmiljenja proizvodnje ter vsem, ki vas zanima vodenje procesa uvajanja vitke proizvodnje v prakso.
Konkretni učinki usposabljanj v praksi so hitrejši in boljši, če v šoli sodeluje več udeležencev iz iste organizacije, saj na ta način lahko delujejo bolj timsko in lažje obravnavajo problem z več vidikov.

Če vas zanimajo samo določene vsebine, se udeležite posameznih delavnic Šole vitke proizvodnje.

Kotizacija

 • kotizacija z 20 % popustom: 1.560,00 EUR (ne vključuje 22 % DDV)*
 • kotizacija z 10 % popustom: 1.755,00 EUR (ne vključuje 22 % DDV)**
 • kotizacija brez popusta: 1.950,00 EUR (ne vključuje 22 % DDV)

Popusti

*20 % popust, če organizacija prijavi najmanj 4 udeležence;
**10 % popust, če ima organizacija SIQ certifikat za sisteme vodenja ali prijavi najmanj 2 udeleženca.
Popusti se med seboj ne seštevajo.

Pogoj za zagotovitev mesta na šoli je plačilo 40 % kotizacije, ki se izvede po predračunu, ki ga pošljemo po prejemu prijave, na poslovni račun SIQ, Mašera-Spasićeva ulica 10, Ljubljana, NLB številka 02922-0012897988; in pri tem se sklicujte na oznako 9400. Naša ID številka za DDV je SI23509678.
Ostali znesek se poravna na podlagi izdanega računa pred zaključkom šole (pred zadnjim dnem oz. pred datumom zagovora ali predstavitve projektne naloge). Nudimo možnost plačila v obrokih.

Kotizacija vključuje pripravo in izvedbo šole, organizirane obiske v podjetjih, gradivo, mentorstvo pri izdelavi projektne naloge, potrdilo o udeležbi, kosila in napitke med odmori ter parkiranje.

Strokovni vodja Šole vitke proizvodnje: mag. Mitja Kokove

Kraj

Ljubljana, o točni lokaciji vas obvestimo najkasneje tri dni pred pričetkom šole.

Odjava

Zadnji rok za pisno odjavo je pet delovnih dni pred začetkom izobraževanja. V tem primeru vam kotizacijo vrnemo v celoti. Pri odjavah po tem roku zaračunamo administrativne stroške (40 % kotizacije). Pri odjavah na dan izobraževanja ali neudeležbi, kotizacije ne vračamo.

Dodatne informacije: Tatjana Čoko, telefon: 01 5609 718, e-pošta: tatjana.coko@siq.si

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe