Nazaj na seznam storitev

Šola vitke proizvodnje

01. 10. 2021

ŠOLA VITKE PROIZVODNJE je trimesečno izobraževanje, v okviru katerega se udeleženci usposobite za prenašanje pridobljenih znanj in izkušenj vitke proizvodnje v svojo prakso.

Kaj pridobite udeleženci?

 • Celovit in sistematičen prikaz sistema vitke proizvodnje,
 • potrebno znanje o metodah in orodjih ter kje, kako in kdaj jih uporabiti,
 • takojšen prenos osvojenih znanj v prakso,
 • rešitev izbranega problema iz svojega delovnega okolja ob podpori mentorja,
 • nove ideje in izmenjavo dobrih praks.

Vsi udeleženci šole brezplačno prejmete knjižico Ohranjanje vitkosti.Kaj pridobi organizacija?

 • Usposobljenega sodelavca/ce, ki lahko tvorno soustvarjajo sistem vitke proizvodnje
 • Osnovni cilj je povečanje učinkovitosti na osnovi izboljšav procesov, ki vplivajo na:
  • povečanje dobavne sposobnosti organizacije,
  • skrajšanje pretočnih časov in s tem hitrejše dobave,
  • veliko znižanje zalog vseh vrst,
  • znanje in sposobnost sedelavcev za reševanje problemov in odpravljanje vzrokov problemov in
  • v času uvajanja koncepta industrija 4.0 in digitalizacije tudi odgovore na vprašanja; Ali je vitkost kompatibilna z  Ind. 4.0? Kakšen je odnos in pomen digitalizacije v luči vitke organizacije?

Program in termini:

1. dan: TEMELJI VITKE PROIZVODNJE (mag. Mitja Kokove), 1.oktober

Osnove proizvodnega procesa ter osnovna načela in metode vitke proizvodnje.

 • Oris razvoja proizvodnih sistemov
 • Zgradba sodobnega proizvodnega sistema
 • Načela, metode in orodja vitke proizvodnje
 • Primerjava različnih pristopov (TPS, TOC, 6 sigma, itd.)
 • Vitka organizacija (Lean Enterprise)
 • Temeljne metode
 • 5S
 • Vizualni management
 • Strukturirano reševanje problemov
 • Vaje in simulacije: 5S, reševanje problemov

2. dan: POSNETEK STANJA - METODA VSM (mag. Frane Koren), 15. oktober

Način razmišljanja, vizualizacija ter metoda VSM (Value Stream Mapping).

 • Izboljšanje produktivnosti - izgube
 • Timsko delo in vloga vodje
 • Vizualizacija procesov
 • SOP - standardi dela
 • A3
 • VSM - zemljevid toka materiala in informacij - uvod
 • VSM osnove
 • Vaje: Pregled A3, risanje stanja VSM

3. dan: VIZIJA PROCESA - VIZIJA VSM (mag. Frane Koren), 22. oktober

Kako stabilizirati razmere v proizvodnji, pretočne čase, razpoložljivost opreme in vzdrževanje.

 • Stabilizacija razmer (razpoložljivost opreme, vzdrževanje)
 • Takt kupca - takt celice
 • Pretočni čas - kapaciteta stroja
 • Vizija procesa - VSM
 • TPM - totalno preventivno vzdrževanje
 • Standardizirano delo/digitalizacija
 • Celična proizvodnja
 • Oblikovanje proizvodnih linij ter razmestitev strojev in opreme (layout)
 • Hitre menjave
 • Vaje: pregled A3, pregled projektne naloge stanja VSM, risanje vizije VSM

4. dan: ORODJA ZA KRMILJENJE PROCESOV VITKE PROIZVODNJE (mag. Mitja Kokove), 5. november

Orodja za izboljševanje enakomernosti in glajenja proizvodnje - načela pull, kanban, ...

 • Enakomernost in glajenje proizvodnje
 • Modeli glajenja proizvodnje
 • Pull načelo
 • Orodja za uresničevanje pull načela
 • Kanban, vrste kanbanov, uporabnost v različnih procesih
 • Izračuni števila kanbanov
 • Preskrba linij in zniževanje zalog

 5. dan: VODJA IN VITKA PROIZVODNJA (mag. Alenka Brod), 12. november

Pristopi k vodenju zaposlenih ter različnost in medsebojna prepletenost vlog.

 • Različnost vlog vodje
 • Upravljanje delovne uspešnosti
 • Kompetence (znanja, veščine, vedenja) vodij v proizvodnem procesu
 • Motiviranje in razvoj sodelavcev
 • Stil vodenja
 • Vaje: Samoocena stilov vodenja
 • Vaje: Snovanje kompetenčnega profila
 • Vaje: Izdelava mini razvojnega načrta

6. dan: UVAJANJE VITKE PROIZVODNJE V PRAKSO (mag. Mitja Kokove), 24. november

Izdelava načrta uvajanja ter seznanitev s potencialnimi ovirami pri uvajanju vitke proizvodnje.

 • Kako se organizirati za uvajanje vitke proizvodnje
 • Priprava pilotnega projekta in realizacija
 • Potencialne ovire pri uvajanju vitke proizvodnje
 • Izdelava načrta uvajanja konkretnega projekta v organizacijah udeležence

7. – 10. dan: PROJEKTNA NALOGA IN PRIMERI DOBRE PROIZVODNE PRAKSE

Ogled primera uspešne uvedbe vitke proizvodnje smo dne, 26. maja 2021, imeli v Iskraemeco d.o.o.

 • V sodelovanju z mentorjem izberete primer iz svojega delovnega okolja ter ga s pomočjo osvojenih metod in tehnik obdelate in uresničite v svoji praksi.
 • Ogled primera uspešnega uvajanja vitke proizvodnje v enem izmed slovenskih podjetij.
 • Ob zaključku šole udeleženci predstavite projektne naloge in si izmenjate dobre prakse.

Utrinke iz prejšnje generacije Šole vitke proizvodnje najdete tukaj!

Način dela

 • Šola obsega šest modulov in se zaključi v obdobju treh mesecev.
 • Po vsakem modulu udeleženci uporabite pridobljeno znanje za izdelavo »projektne naloge«, ki se nanaša na izbrani del procesa v vaši organizaciji.
 • Za spoznavanje rešitev ter izmenjavo mnenj in izkušenj si ogledate primer dobre prakse vitke proizvodnje v enem izmed podjetij v Sloveniji.
 • V sodelovanju z mentorjem pripravite in uvedete pilotno rešitev konkretnega primera v svoji organizaciji, pristope in rešitve pa predstavite ob zaključku šole.

Način izvedbe izobraževanj je odvisen od epidemiološke slike.

Kakšne metode dela zajema šola?

 • Teoretični del, v katerem so podane osnovne teme in značilnosti,
 • delavnice, v okviru katerih udeleženci preizkusite pridobljeno znanje z vajami,
 • po vsakem modulu udeleženci uporabite pridobljeno znanje na izbranem delu procesa v svoji organizaciji in predstavite rešitev – »domača naloga«,
 • ogledi primerov dobrih praks v podjetjih, ki so namenjeni spoznavanju konkretnih rešitev ter izmenjavi mnenj in izkušenj,
 • priprava in uvedba pilotskega projekta v svoji organizaciji, ki bo vaše zaključno delo,
 • na zaključku šole predstavite projektno nalogo - dosežke svojega pilotnega projekta in si medsebojno izmenjate izkušnje.

Komu je namenjena šola?

 • Vodjem proizvodnje,
 • tehničnim direktorjem,
 • vodjem razvoja,
 • sodelavcem, ki delujejo na področju notranje logistike in oblikovanju pretoka materiala, zalog, načrtovanja, tehnologije in krmiljenja proizvodnje ter
 • vsem, ki vas zanima vodenje procesa uvajanja vitke proizvodnje v prakso.

Konkretni učinki usposabljanj v praksi so hitrejši in boljši, če v šoli sodeluje več udeležencev iz iste organizacije, saj na ta način lahko delujejo bolj timsko in lažje obravnavajo problem z več vidikov.

Če vas zanimajo samo določene vsebine, se udeležite posameznih delavnic Šole vitke proizvodnje.

Kotizacija

 • kotizacija z 20 % popustom: 1.560,00 EUR (ne vključuje 22 % DDV)*
 • kotizacija z 10 % popustom: 1.755,00 EUR (ne vključuje 22 % DDV)**
 • kotizacija brez popusta: 1.950,00 EUR (ne vključuje 22 % DDV)

Ob prijavi na Šolo vitke proizvodnje poravnate 40 % kotizacije, ki je pogoj za zagotovitev mesta na šoli, ostalo pred zaključkom šole (pred zadnjim dnem oz. pred datumom zagovora ali predstavitve projektne naloge), na poslovni račun SIQ, Mašera-Spacićeva ulica 10, Ljubljana, NLB, številka 02922-0012897988; pri tem se sklicujte na oznako 9400. Naša ID številka za DDV je SI23509678.

Popusti

*20-% če se na šolo prijavita 2 ali več oseb iz iste organizacije;
**10-% popust, če ima organizacija SIQ certifikat za sisteme vodenja;

Popusti se med seboj ne seštevajo.

Kotizacija vključuje pripravo in izvedbo šole, organizirane obiske v podjetjih, gradivo, mentorstvo pri izdelavi projektne naloge in potrdilo o udeležbi.

Več o koriščenju bona.

Strokovni vodja Šole vitke proizvodnje: mag. Mitja Kokove

Kraj

Ljubljana, o točni lokaciji vas obvestimo najkasneje tri dni pred pričetkom šole.

Odjava

Zadnji rok za pisno odjavo je pet delovnih dni pred začetkom izobraževanja. V tem primeru vam kotizacijo vrnemo v celoti. Pri odjavah po tem roku zaračunamo administrativne stroške (40 % kotizacije). Pri odjavah na dan izobraževanja ali neudeležbi, kotizacije ne vračamo.

Dodatne informacije: Tanja Benček, telefon: 01 5609 894, e-pošta: tanja.bencek@siq.si

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe