Nazaj na seznam storitev

Strokovno srečanje presojevalcev sistemov vodenja

/

ZAKAJ SO ORGANIZACIJE Z UČINKOVITIMI SISTEMI VODENJA DOLGOROČNO USPEŠNEJŠE

E-strokovno srečanje presojevalcev

Na našem tradicionalnem strokovnem srečanju se vsako leto dotaknemo posameznih aktualnih tem, povezanih z vlogo in nalogami ne le presojevalcev, ampak tudi drugih deležnikov, zainteresiranih za učinkovito delovanje sistemov vodenja. Ker se je v zadnjem letu prožnost in odpornost sistemov vodenja izkazala kot zelo pomembna pri prilagajanju organizacij na nove razmere, bo osrednja tema letošnjega srečanja, kako s pomočjo učinkovitega sistema zagotavljati dolgoročno uspešnost delovanja.

Uspešnost delovanja organizacij je povezana z učinkovitimi sistemi vodenja, ki vodstva zavezujejo, da zagotovijo skladnost politike sistemov vodenja (npr. kakovosti, ravnanja z okoljem, varnosti in zdravja pri delu ipd.) s strateškimi usmeritvami. Sistemi vodenja pa so učinkoviti takrat, ko so integrirani v procese organizacije. Pri tem mora vodstvo na vseh ravneh spodbujati in usmerjati zaposlene, da prispevajo k učinkovitosti sistemov vodenja in posledično dolgoročni uspešnosti organizacije.

S pomočjo predstavitev izkušenj vodilnega presojevalca in dobrih praks organizacij ter skupinskega dela bomo poiskali odgovore na vprašanja:

  • zakaj so organizacije z učinkovitimi sistemi vodenja dolgoročno uspešnejše,
  • zakaj sta pri tem ključni vloga vodstva in vključenost vseh zaposlenih,
  • kako dobro izpolnjujemo pričakovanja kupcev ter
  • ali so kupci resnično v središču delovanja organizacije in kako učinkovito obvladujemo njihova pričakovanja.

Udeleženci strokovnega srečanja presojevalcev prejmete novo SIQ knjižico: Presoje in zahteve standardov za sisteme vodenja, avtorja Igorja Bizjaka.

Knjižico prejmete skupaj s potrdilom o udeležbi po pošti.

Ciljna skupina

  • Vabljeni vodilni in vodstveni kader,
  • odgovorni za sisteme vodenja, skrbniki sistemov vodenja,
  • notranji in zunanji presojevalci sistemov vodenja,
  • svetovalci s področja sistemov vodenja ter
  • vsi, ki se zavedate, da je za organizacijo koristen le učinkovit sistem vodenja ter da je kupec tisti, ki mora biti postavljen v središče delovanja vsake organizacije.

Izmenjava izkušenj nas bogati, zato prijazno vabljeni.

PROGRAM

URA

TEMA

Predavatelj

09.00–09.10

 Uvodni pozdrav

Jasna Horvat, direktorica področja SIQ Izobraževanje

9.10–9.40

Kaj loči učinkovite sisteme vodenja od neučinkovitih?

Igor Bizjak, vodilni presojevalec sistemov vodenja pri SIQ Ljubljana

9.40–10.10

Dober sistem vodenja je učinkovito orodje vodstva (dobra praksa)

Sandi Matjašič, predstavnik vodstva za kakovost, Yaskawa Ristro d.o.o.

10.10–10.40

Dialog s kupci in obvladovanje njihovih pričakovanj (dobra praksa)

Agata Kržič, generalna direktorica, HOEDLMAYR logistika d.o.o.

10.40–11.10

Odmor

11.10–11.45

Kupec v središču delovanja organizacije in uvod v skupinsko delo

Manja Lampe, vodilna presojevalka sistemov vodenja pri SIQ Ljubljana

11.45–12.45

Delo in izmenjava izkušenj v skupini SPREMLJANJE ODZIVOV KUPCEV

12.45 – 13.15

Odmor

13.15 – 13.45

Predstavitev ugotovitev dela v skupinah

13.45 – 14.00

Povzetek in zaključek srečanja

Povezovalca srečanja: Blanka Kaker, strokovna vodja sistemov za ravnanje z okoljem in upravljanje z energijo na področju Ocenjevanje sistemov vodenja, in Miloš Seražin, direktor področja Ocenjevanje sistemov vodenja.

Kotizacija strokovnega srečanja znaša 196,00 EUR + 22 % DDV.

Pri plačilu kotizacije lahko uveljavljate 10-% popust, če je:
- organizacija na strokovno srečanje prijavila najmanj tri udeležence;
- organizacija imetnik SIQ-certifikata za sisteme vodenja.

Poseben popust:
- 25-% popust lahko uveljavljate vsi, ki ste v tekočem letu vpisani v SIQ-register notranjih presojevalcev.

Opomba: Popusti se med seboj ne seštevajo.

Odjava: Zadnji rok za odjavo je tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja. V tem primeru vam kotizacijo vrnemo v celoti. Pri odjavah po tem roku zaračunamo administrativne stroške (25 % kotizacije). Pri odjavah na dan izobraževanja ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

 

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe