Nazaj na seznam storitev

Strukturirano reševanje problemov in nenehno izboljševanje

/


Namen

Mnogokrat ugotavljamo, da imamo težave z učinkovitostjo izvajanja korektivnih ukrepov. Praviloma razlogi za to tičijo v nezadostnem razumevanju bistva zahtev, možni razlogi pa so lahko tudi pomanjkanje znanja, izkušenj ali dobrih vsakdanjih praktičnih zglednih primerov. Zato smo pripravili delavnico, na kateri boste udeleženci s pomočjo predstavitve zahtev standardov iz več zornih kotov, obravnave študijskih primerov in praktičnih vaj pridobili znanje, potrebno za uspešno preventivno delovanje, vodenje procesa korektivnih ukrepov ter nenehnega izboljševanja.

Vsebina

 • Pregled zahtev standardov (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, 22000, ISO/IEC 27001)
 • Opredelitev pojmov: neskladnost - korekcija - korektivni ukrep
 • Pregled stanja v zvezi z izvajanjem korektivnih ukrepov (uporaba programskih orodij, značilne neskladnosti, odpori, ovire)
 • Opredelitev korakov - aktivnosti procesa
 • Uporaba orodij kakovosti
 • Primeri iz prakse
 • Izvajanje ukrepov - praktične vaje
 • Nenehno izboljševanje
 • Kviz

Ciljna skupina

 • Tehnični direktorji in vodje razvoja ter proizvodnje;
 • lastniki procesov;
 • vodje oddelkov;
 • organizacije, ki dobivajo priporočila in neskladnosti zaradi neučinkovitih oziroma neuspešnih ukrepov;
 • predstavniki vodstva za sisteme vodenja;
 • vsi, ki se želite temeljiteje seznaniti z učinkovitim odpravljanjem neskladnosti in izvajanjem ukrepov.

Vsem, ki se boste na delavnico prijavili vsaj teden dni pred izvedbo, bomo omogočili obravnavo sistematičnega pristopa k izvajanju korektivnih in preventivnih ukrepov na primeru iz prakse vaše organizacije.

Dodatne informacije: Tanja Benček, telefon: 01 5609 894, e-mail: tanja.bencek@siq.si 

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe