Nazaj na seznam storitev

Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015

13. - 14. 10. 2020

Poleg SIQ potrdila brezplačno prejmete tudi mednarodno priznano IQNet potrdilo (IQNet Academy Certificate of Training), s katerim pridobite možnost vpisa v ‘IQNet Academy Register of Officially Trained Professionals’.

Oglejte si VIDEO predstavitev tečaja.

Postanite kompetenten notranji presojevalec sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015, saj so notranje presoje eno od orodij, s katerimi boste sistematično nadzorovali in izboljševali učinkovitost ter uspešnost sistema vodenja, ugotovitve presoje pa porabili za učinkovito odločanje. Ugotovitve kompetentnih presojevalcev dajejo objektivno oceno o tem, kako izvajate dogovorjeno, kako učinkovito uresničujete cilje, odpravljate odstopanja in probleme ter se odzivate na priložnosti za izboljšave.

Prednosti udeležbe na tečaju

 • Postali boste kompetenten notranji presojevalec.
 • Na osnovi dobrega poznavanja in predvsem razumevanja zahtev standarda boste znali prepoznavati priložnosti za izboljšave v vaši organizaciji.
 • Razumeli boste, zakaj so notranje presoje učinkovito orodje za vzpostavitev in razvoj uspešnega sistema vodenja.
 • Spoznali boste načela vodenja kakovosti in vse, kar morate vedeti o notranji presoji (definicija, namen, planiranje, priprava, izvedba, poročanje).
 • Znali boste vzpostaviti tvornejše sodelovanje na notranjih in zunanjih presojah – kot presojevalec in kot presojanec.
 • Lažje boste s kompetencami, ki jih boste osvojili, konstruktivno pristopali k izvajanju notranjih presoj.
 • Ob študiji primera notranje presoje in praktični simulaciji presoje boste spoznali nekatere konkretne situacije ter možne poti reševanja težav, ki se v tem procesu lahko pojavijo.
 • Na osnovi uspešno opravljenega pisnega preizkusa znanja boste dobili SIQ potrdilo in mednarodno priznano IQNet potrdilo o usposobljenosti za notranjega presojevalca po ISO 9001:2015.

Vsi udeleženci tečaja brezplačno prejmete knjižico Procesni pristop.

Vsebina 

 • Predstavitev standardov skupine ISO 9000
 • Načela vodenja kakovosti
 • Zahteve standarda ISO 9001:2015
 • Notranja presoja: definicija, namen, planiranje, priprava, izvedba, poročanje
 • Kompetentnost presojevalcev
 • Študija primera notranje presoje in simulacija presoje
 • Pisni preizkus znanja

Ciljna skupina

 • Odgovorni za sistem vodenja kakovosti;
 • bodoči izvajalci presoj;
 • presojevalci sistema vodenja kakovosti;
 • vodje in vsi, ki ste odgovorni za učinkovito vzdrževanje in nenehno izboljševanje poslovanja.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe