Nazaj na seznam storitev

Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 ter sistema upravljanja informacijske varnosti ISO/IEC 27001:2013

Ni termina

Namen

Usposobiti udeležence za poznavanje ter razumevanje zahtev standarda ISO 9001:2015 in ISO/IEC 27001:2013. Udeleženci bodo spoznali metode in tehnike izvajanja notranjih presoj. Usposobili se bodo za učinkovito izvajanje notranje presoje integriranega sistema vodenja kakovosti in sistema upravljanja informacijske varnosti.


Vsebina tečaja

 • Integrirani sistemi vodenja
 • Načela vodenja kakovosti
 • Zahteve standardov ISO 9001:2015 in ISO/IEC 27001:2013 - razlaga zahtev s praktičnimi primeri in s poudarki na podobnostih in razlikah
 • Učinkovitost integriranih notranjih presoj: odprava neskladnosti, izvedba ukrepov in nenehno izboljševanje
 • Kompetentnost presojevalcev Študij primera in simulacija notranje presoje integriranih sistemov vodenja
 • Pisni preizkus znanja

Tečaj je namenjen

 • odgovornim za vzpostavitev sistemov vodenja kakovosti in/ali sistema upravljanja informacijske varnosti;
 • izvajalcem presoj;
 • organizatorjem informacijskih sistemov;
 • vodjem služb informacijske tehnologije;
 • varnostnim inženirjem;
 • vsem, ki se srečujete z ustvarjanjem, zbiranjem, shranjevanjem ter posredovanjem informacij in si želite pridobiti dodatna znanja s področja sistemov upravljanja informacijske varnosti;
 • vodje in vsi, ki ste odgovorni za učinkovito vzdrževanje in nenehno izboljševanje sistemov vodenja.

Dodatne informacije:

Marjeta Gabrovšek, Telefon: (01) 5609 712, e-pošta: marjeta.gabrovsek@siq.si

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe