Nazaj na seznam storitev

Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti KzP:2016

Ni termina

 

Notranje presoje so eno od orodij, s katerimi se sistematično samoocenjuje in izboljšuje učinkovitost in uspešnost sistema vodenja kakovosti.

Ugotovitve presoje omogočajo objektivno oceno o tem, kako izvajamo dogovorjeno, kako učinkovito uresničujemo cilje, odpravljamo odstopanja in probleme ter se odzivamo na priložnosti za izboljšave. Takšno vsebino in rezultate presoj pa lahko zagotavljajo le kompetentni presojevalci, ki s svojim znanjem, sposobnostmi in vedenjem dokazujejo predanost kakovosti in poslovni uspešnosti.

Namen

Udeleženci se ob aktivnem sodelovanju seznanijo z zahtevami modela Kakovost za prihodnost ter usposobijo za učinkovito in kompetentno izvajanje notranjih presoj.

Vsebina

  • Sistemi vodenja in načela kakovosti
  • Predstavitev zahtev modela KzP: 2016 s praktičnimi primeri in poudarkom na novostih, ki jih prinaša nova izdaja
  • Notranja presoja: definicija, namen, planiranje, priprava, izvedba, poročanje
  • Kompetentnost presojevalcev
  • Študija primera notranje presoje in simulacija presoje
  • Pisni preizkus znanja

Ciljna skupina

  • Odgovorni za kakovost;
  • ravnatelji in pomočniki ravnateljev;
  • bodoči izvajalci notranjih presoj modela KzP.

Udeleženci dobite potrdilo o uspešno opravljenem tečaju za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti po zahtevah KzP.

Tečaj je del izobraževanja za vzpostavitev zahtev modela Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe