SLO
Nazaj na seznam storitev

Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti v medicinskem laboratoriju SIST EN ISO 15189:2013

10. - 11. 06. 2020

 

Notranja presoja sistema vodenja kakovosti, ki jo izvajajo kompetentni presojevalci v skladu s standardom SIST EN ISO 15189:2013 in po zahtevah Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine (v nadaljevanju Pravilnika), pomembno prispeva k vzdrževanju učinkovitega sistema delovanja medicinskega laboratorija in je hkrati gibalo procesa nenehnega izboljševanja kakovosti delovanja le-tega.

Namen
Na tečaju se boste udeleženci s pomočjo študija primerov ter simulacije presoje usposobili za učinkovito izvajanje notranje presoje sistema vodenja kakovosti v medicinskem laboratoriju. Poseben poudarek bomo namenili razlikam med zahtevami za vodenje sistema kakovosti, kot izhaja iz Pravilnika, in zahtevami za vodenje sistema kakovosti, skladnega z zahtevami standarda EN ISO 15189.

Vsebina

 • Primerjava zahtev Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine z zahtevami standarda EN ISO 15189
 • Notranja presoja: definicija, namen, planiranje, priprava, izvedba, poročanje
 • Kompetentnost presojevalcev
 • Učinkovitost notranjih presoj: kako se pripraviti na presojo (uporaba vprašalnika) ter horizontalni in vertikalni pristop k presoji
 • Kako zbrati objektivna dokazila o presoji in kako zapisati presoje; obravnavanje in odprava neskladnosti, izvedba ukrepov na osnovi ugotovitev presoje ter nenehno izboljševanje
 • Študija primerov in simulacija notranje presoje
 • Pisni preizkus znanja

Vabljeni:

 • Odgovorni za sistem vodenja kakovosti v medicinskih laboratorijih;
 • bodoči presojevalci sistema vodenja kakovosti v medicinskih laboratorijih;
 • presojevalci drugih sistemov vodenja;
 • vsi, ki želite izpopolniti znanje in veščine s področja presojanja sistemov vodenja v medicinskih laboratorijih.

Izjave udeležencev

Izobraževanja potekajo v sproščenem okolju s pravo številčnostjo sodelujočih, predavatelji pa presegajo s svojim znanjem in podajanjem snovi drug drugega. Priznati moram, da v vsem svojem izobraževalnem obdobju (formalnem, strokovnem, poljudnem) nisem občutil takega zadovoljstva, kot sem ga bil deležen v vaši organizaciji, tako z organizacijskega (strokovnost, prijaznost, fleksibilnost) kot vsebinskega vidika.

Vaše vodstvo, skupaj s sodelavci, v vseh pogledih tvori izjemno kvaliteten tim, ki se odraža tudi na skrbni izbiri domačih in gostujočih predavateljev. Tudi sam se veselim nadaljnjega sodelovanja z Vami, kajti vsebinsko je še veliko zanimivih in uporabnih tem, ki jih je na področju mojega dela potrebno osvojiti.

Bojan Huzjan,INŠTITUT JOŽEF ŠTEFAN

Izobraževanja potekajo v sproščenem okolju s pravo številčnostjo sodelujočih, predavatelji pa presegajo s svojim znanjem in podajanjem snovi drug drugega. Priznati moram, da v vsem svojem izobraževalnem obdobju (formalnem, strokovnem, poljudnem) nisem občutil takega zadovoljstva, kot sem ga bil deležen v vaši organizaciji, tako z organizacijskega (strokovnost, prijaznost, fleksibilnost) kot vsebinskega vidika.

Vaše vodstvo, skupaj s sodelavci, v vseh pogledih tvori izjemno kvaliteten tim, ki se odraža tudi na skrbni izbiri domačih in gostujočih predavateljev.

Bojan Huzjan,INŠTITUT JOŽEF ŠTEFAN

Izobraževanja potekajo v sproščenem okolju s pravo številčnostjo sodelujočih, predavatelji pa presegajo s svojim znanjem in podajanjem snovi drug drugega. Priznati moram, da v vsem svojem izobraževalnem obdobju (formalnem, strokovnem, poljudnem) nisem občutil takega zadovoljstva, kot sem ga bil deležen v vaši organizaciji, tako z organizacijskega (strokovnost, prijaznost, fleksibilnost) kot vsebinskega vidika.

Vaše vodstvo, skupaj s sodelavci, v vseh pogledih tvori izjemno kvaliteten tim, ki se odraža tudi na skrbni izbiri domačih in gostujočih predavateljev. Tudi sam se veselim nadaljnjega sodelovanja z Vami, kajti vsebinsko je še veliko zanimivih in uporabnih tem, ki jih je na področju mojega dela potrebno osvojiti.

Bojan Huzjan,INŠTITUT JOŽEF ŠTEFAN

Izobraževanja potekajo v sproščenem okolju s pravo številčnostjo sodelujočih, predavatelji pa presegajo s svojim znanjem in podajanjem snovi drug drugega. Priznati moram, da v vsem svojem izobraževalnem obdobju (formalnem, strokovnem, poljudnem) nisem občutil takega zadovoljstva, kot sem ga bil deležen v vaši organizaciji, tako z organizacijskega (strokovnost, prijaznost, fleksibilnost) kot vsebinskega vidika.

Bojan Huzjan,INŠTITUT JOŽEF ŠTEFAN

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe