Nazaj na seznam storitev

Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti v medicinskem laboratoriju SIST EN ISO 15189:2013

/

Notranja presoja sistema vodenja kakovosti, ki jo izvajajo kompetentni presojevalci v skladu s standardom SIST EN ISO 15189:2013 in po zahtevah Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine (v nadaljevanju Pravilnika), pomembno prispeva k vzdrževanju učinkovitega sistema delovanja medicinskega laboratorija in je hkrati gibalo procesa nenehnega izboljševanja kakovosti delovanja le-tega.

Namen

Na tečaju se boste udeleženci s pomočjo študija primerov ter simulacije presoje usposobili za učinkovito izvajanje notranje presoje sistema vodenja kakovosti v medicinskem laboratoriju. Poseben poudarek bomo namenili razlikam med zahtevami za vodenje sistema kakovosti, kot izhaja iz Pravilnika, in zahtevami za vodenje sistema kakovosti, skladnega z zahtevami standarda EN ISO 15189.

Vsebina

 • Primerjava zahtev Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine z zahtevami standarda EN ISO 15189
 • Notranja presoja: definicija, namen, planiranje, priprava, izvedba, poročanje
 • Kompetentnost presojevalcev
 • Učinkovitost notranjih presoj: kako se pripraviti na presojo (uporaba vprašalnika) ter horizontalni in vertikalni pristop k presoji
 • Kako zbrati objektivna dokazila o presoji in kako zapisati presoje; obravnavanje in odprava neskladnosti, izvedba ukrepov na osnovi ugotovitev presoje ter nenehno izboljševanje
 • Študija primerov in simulacija notranje presoje
 • Pisni preizkus znanja

Zbornica laboratorijske medicine Slovenije je to usposabljanje ovrednotila z 20 kreditnimi točkami SILM.

Vsi udeleženci tečaja brezplačno prejmete knjižico Notranje presoje in zahteve standardov za sisteme vodenja.


Vabljeni

 • Odgovorni za sistem vodenja kakovosti v medicinskih laboratorijih;
 • bodoči presojevalci sistema vodenja kakovosti v medicinskih laboratorijih;
 • presojevalci drugih sistemov vodenja;
 • vsi, ki želite izpopolniti znanje in veščine s področja presojanja sistemov vodenja v medicinskih laboratorijih.

Način dela

 • Tečaj obsega predavanja, izmenjavo izkušenj, študije primerov in simulacijo izvedbe notranje presoje.
 • Udeleženci ob zaključku opravljate pisni preizkus znanja.
 • Za lažji potek dela na tečaju si prosimo zagotovite veljaven izvod standarda EN ISO 15189:2013.

Dodatne informacije: Tatjana Čoko, telefon: 01 5609 718, e-pošta: tatjana.coko@siq.si  

Obveščanje o izobraževanjih

Bodite pravočasno obveščeni o aktualnih izobraževanjih in brezplačnih dogodkih.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe