Nazaj na seznam storitev

Tečaj za vodilne presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015

Ni termina

Poleg SIQ potrdila brezplačno prejmete tudi mednarodno priznano IQNet potrdilo (IQNet Academy Certificate of Training), s katerim pridobite možnost vpisa v ‘IQNet Academy Register of Officially Trained Professionals’.

_________________________________________________________________________________

Vtisi udeležencev:

"Tečaj za vodilne presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 nudi intenzivno in učinkovito izobraževanje v primerno veliki delovni skupini, podprto s praktičnim podajanjem snovi, ki temeljijo na bogatih izkušnjah predavatelja g. Seyferta. Udeleženci smo bili lepo aktivno vključeni v praktično pridobivanje novih znanj, kar olajša razumevanje vsebine, obenem pa smo vedno dobili odgovore na naša konkretna vprašanja o vsebini. Iz moje strani same pohvale!"
Marjetka Kralj Kunčič, Timian, poslovno svetovanje, Marjeta Kralj Kunčič s.p.

"Izjemen angažma predavatelja, da tematiko predstavi na razumljiv in zanimiv način ter ga podkrepi s primeri iz prakse."
Gregor Strmljan, Zavod za gradbeništvo Slovenije

»Tako kakovostnih predavanj in tako usposobljenih predavateljev, kot jih imate na SIQ, je malo kje. Tudi tokratni predavatelj, g. Zoran A. Seyfert, me je pozitivno presenetil. Razumljivo podajanje znanja o kakovosti, pa tudi njegove izkušnje so obogatile moja znanja o kakovosti in kakovost prikazale v drugačni luči, luči nevtralnega presojevalca. Utrujena od intenzivnosti tečaja, a zadovoljna in modrejša za veliko novih pogledov na kakovost, bom ponesla vsa pridobljena znanja v naše podjetje.«
Polonca Baškovič Pavlin

»Predavanje na podlagi praktičnih primerov in pristop predavatelja k presoji, usmerjeni v iskanje izboljšav in prednosti za podjetja.«
Manja Lampe, Poslovne storitve Manja Lampe, s.p.

»Uporaben tečaj, podkrepljen s primeri iz prakse in izredno kakovostnim treningom.«
Maja Novak, SIQ Ljubljana

_________________________________________________________________________________

Sistem vodenja kakovosti je učinkovito orodje vodenja organizacije, saj prispeva k večji uspešnosti dela in nenehnemu izboljševanju. V sistem so vgrajeni številni kontrolni mehanizmi, s katerimi vodstvo nadzoruje izvajanje, ugotavlja morebitna odstopanja in zagotavlja pravočasno in ustrezno ukrepanje in izboljšave. Eno najpomembnejših orodij je presoja sistema vodenja. 

Z notranjimi presojami organizacije iščejo priložnosti za nenehno izboljševanje, z zunanjimi pa dokazujejo izpolnjevanje zahtev izbranega standarda in utrjujejo zaupanje svojih poslovnih partnerjev.

Namen

Ker na uspešnost presoj odločilno vpliva kompetentnost in motiviranost vodij presoj in presojevalcev, je namen tečaja usposobiti udeležence, da bodo znali samostojno načrtovati in izvajati presoje sistema vodenja kakovosti v skladu s smernicami mednarodnega standarda ISO 19011.
Na tečaju boste še poglobili razumevanje zahtev standarda ISO 9001:2015.

Vsebina

 • Sistemi vodenja kakovosti: razvoj sistemov, razlaga pojmov
 • Standardi serije ISO 9000
 • Standard ISO 9001:2015
 • Smernice ISO 19011 ter ISO 17021 in presoja kot proces
 • Presoja dokumentacije sistema vodenja kakovosti
 • Načrtovanje presoje in vloga vprašalnikov za presojo
 • Izvajanje presoj, tudi s študijami primerov in igranjem vlog
 • Definiranje ugotovitev presoje in poročanje
 • Pisni preskus znanja

Način dela

Tečaj sestavljajo predavanja, izmenjava izkušenj, delo v skupinah, simulacije presoj in večerne študije primerov.

Vsi udeleženci tečaja brezplačno prejmete knjižici Procesni pristop in Obvladovanje tveganj.

Ciljna skupina

 • Predstavniki vodstva in odgovorni za sisteme vodenja kakovosti;
 • presojevalci in svetovalci s področja sistemov vodenja;
 • organizatorji poslovanja;
 • vsi, ki želite poglobiti znanja in izkušnje s področja presojanja sistemov vodenja.

Priprava na tečaj

Udeležencem priporočamo poznavanje zahtev standarda ISO 9001 - svoj izvod standarda prinesete s seboj na tečaj. Dodatno gradivo za pripravo vam posredujemo pet dni pred začetkom oziroma po prejemu prijave in plačilu kotizacije.

Kraj

Hotel A, Mala Pirešica 20, 3301 Petrovče

Hotel A Žalec

Kotizacija

 • kotizacija z 20 % popustom: 1.004,00 EUR* (ne vključuje 22 % DDV)
 • kotizacija z 10 % popustom: 1.129,50 EUR** (ne vključuje 22 % DDV)
 • kotizacija brez popusta: 1.255,00 EUR (ne vključuje 22 % DDV)

Kotizacija vključuje gradiva, potrdilo, knjižico, 4 kosila ter osvežilne napitke med odmori.

* 20% popust uveljavljate, če imate opravljen SIQ tečaj za vodilne presojevalce drugih sistemov vodenja.

** 10 % popust uveljavljate, če organizacija prijavi najmanj tri udeležence ali ima SIQ certifikat za sisteme vodenja ali je udeleženec vpisan v register notranjih presojevalcev.

Opomba

Popusti se med seboj ne seštevajo.

Odjava

Zadnji rok za pisno odjavo je 5 delovnih dni pred začetkom izobraževanja. V tem primeru vam kotizacijo vrnemo v celoti. Pri odjavah po tem roku zaračunavamo administrativne stroške (40 % kotizacije). Pri odjavah na dan izobraževanja ali neudeležbi kotizacije ne vračamo. Več o storitvah SIQ in splošnih pogojih najdete tukaj.

Dodatne informacije

Tanja Benček, telefon: (01) 5609 594, e-pošta: tanja.bencek@siq.si

Foto utrinki marčevske izvedbe Tečaja za vodilne presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 v letu 2018:


Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe