Nazaj na seznam storitev

Usposabljanje odgovornih oseb za varnost skladiščnih regalov (PRSES)

/
TOČKE VZD: Na podlagi 5. člena Pravilnika o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 78/19), se udeležba na seminarju v skladu z 10. členom pravilnika točkuje s 6 točkami.

NAMEN

 • Na seminarju udeležence usposobimo za izvajanje nalog odgovorne osebe za varnost skladiščnih regalov.
 • Seznanimo jih z ukrepi, ki so potrebni za stalno zagotavljanje varnosti pri delu s skladiščnimi regali.

VSEBINA

 • Osnove relevantne zakonodaje
 • Oprema v skladišču ter osebna varovalna oprema
 • Dobra/slaba praksa pregledov in dokumentacija
 • Zahteve standarda SIST EN 15635:2009
 • Postopek imenovanja odgovornih oseb za varnost regalnih sistemov na podlagi standarda EN 15635:2009 in seznanitev z ukrepi, ki so potrebni za stalno zagotavljanje varnosti pri delu s skladiščnimi regali (PRSES)
 • Odgovornosti delavcev, vodilnih in odgovornih oseb za varnost regalnih sistemov (PRSES)
 • Preverjanje ugotovitev internih pregledov
 • Upravljanje s tveganji in ponavljajočimi se poškodbami na skladiščnih regalih
 • Kako organizirati in ustrezno izpeljati morebitna popravila skladiščnih regalov
 • Potrebna dokumentacija in zapisniki ter poročila
 • Tehnična dokumentacija skladiščnih regalov
 • Sestava skladiščnega regala, oznake na regalih
 • Pisni preizkus znanja

UDELEŽBO PRIPOROČAMO

 • Skladiščnim delavcem,
 • odgovornim za varnost in zdravje pri delu v organizaciji in
 • strokovnim delavcem s področja varstva pri delu.

NAČIN DELA

 • Predstavljeni bodo teoretični in praktični napotki glede varnosti skladiščnih regalov.
 • Po opravljenem preizkusu znanja prejmejo udeleženci potrdilo ter kartico o uspešno opravljenem usposabljanju odgovornih oseb za varnost skladiščnih regalov.

Lokacija izvedbe: SIQ Ljubljana, Mašera-Spasićeva ulica 10, 1000 Ljubljana.

Dodatne informacije: Tatjana Čoko, telefon: 01 5609 718, e-pošta: tatjana.coko@siq.si   

Obveščanje o izobraževanjih

Bodite pravočasno obveščeni o aktualnih izobraževanjih in brezplačnih dogodkih.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe