Nazaj na seznam storitev

Usposabljanje za skrbnike sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu ISO 45001:2018

06. - 08. 04. 2021

 

_________________________________________________________________________________

Vtisi udeležencev:

»Usposabljanje je bilo zelo intenzivno in zanimivo. Udeleženci smo si s predavateljema nenehno izmenjevali dobre prakse, saj so le te dandanes ključnega pomena pri varovanju zdravja pri delu naših zaposlenih. Na ta način smo spoznavali zahteve tako standarda kot zakonskih zahtev. Predavatelja sta bila izjemno strokovno podkovana.«
Mojca Kremsar Janžekovič, Elektro Gorenjska, d. d.

"Izobraževanje za Skrbnika sistema je bilo zelo učinkovito in konstruktivno. Predavatelji na vrhunskem nivoju, znanje, ki je bilo predano pa je bilo seveda za slušatelje zelo uporabno. Iskrena zahvala organizatorjem in pa seveda predavateljem, da so zdržali tempo, ki smo ga narekovali znanja željni udeleženci in to nam je v veliko korist. Izobraževanja na SIQ priporočam prav zaradi odprtega sistema dela!"
Melita Škamlec, odelo Slovenija d.o.o. 

"Takšno usposabljanje, kjer sta oba predavatelja na visokem strokovnem nivoju, predavanja podkrepljena z vrsto praktičnimi primeri (ki nam bodo služili kot opora v našem vsakdanjiku), odlična komunikacija med nami udeleženci izobraževanja kot tudi med predavateljema, je škoda zamuditi.  Ga priporočam vsem, ki  bi se radi dodatno usposobili na področju varstva in zdravja pri delu. Tudi organizacija  izobraževanja je bila brezhibna."
Alenka Bonbek, SMT d.o.o.

_________________________________________________________________________________


Varnost in zdravje pri delu sta vrednoti, brez katerih zbledijo vse ostale. Prijetni delovni pogoji ter ustrezna in varna delovna mesta vplivajo na dobro počutje in zdravje zaposlenih in s tem na njihovo motivacijo in učinkovitost dela.

Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu (VZD) je strukturiran proces za zmanjševanje poškodb in bolezni v zvezi z delom na najnižjo možno stopnjo in ustvarjanje ustreznega delovnega okolja.

Namen

Na usposabljanju boste poglobili znanje o zahtevah standarda ISO 45001:2018 in pripadajoče zakonodaje ter se usposobili za sistematično zagotavljanje varnih, zdravih in urejenih delovnih mest in delovnega okolja v vaši organizaciji. Po uspešno zaključenem usposabljanju boste pridobili naziv Skrbnik sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu ISO 45001:2018.

Standard ISO 45001:2018 nadomešča dosedanji standard BS OHSAS 18001:2007, zato se boste na usposabljanju seznanili tudi s spremembami in novostmi na tem področju.

Način dela

Usposabljanje bo potekalo v predavalnici. Predavanja praviloma potekajo od 9. do 18. ure. Podrobnejši program, potek in urnik pošljemo udeležencem teden dni pred izvedbo.

Vsi udeleženci usposabljanja brezplačno prejmete knjižico Procesni pristop.

Vsebina usposabljanja

 • Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu (VZD) in povezave z drugimi sistemi vodenja
 • Spremembe in novosti, ki ji prinaša ISO 45001:2018
 • Pregled zakonodaje VZD v Sloveniji
 • Ocenjevanje tveganja: metodologija, študij primerov
 • Učinkovito izvajanje in delovanje sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu
 • Pisni preskus znanja

Komu je usposabljanje namenjeno?

 • Predstavnikom vodstva in odgovornim za sisteme vodenja VZD in njihovo integracijo;
 • odgovornim za varnost in zdravje pri delu v organizaciji;
 • presojevalcem in svetovalcem s področja sistemov vodenja;
 • organizatorjem poslovanja;
 • strokovnim izvedencem s področja varstva pri delu ter vsem, ki želijo pridobiti znanje in izkušnje s področja presojanja.

Priprava na usposabljanje

Dodatno gradivo za pripravo bomo posredovali vsakemu udeležencu pet dni pred začetkom, oziroma po prejemu prijave in plačilu kotizacije.

 

Na podlagi 5. člena Pravilnika o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 78/19), se udeležba na usposabljanju v skladu z 10. členom pravilnika točkuje z 20 točkami.


Kotizacija za 3 dni (35 šolskih ur)

 • kotizacija z 10% popustom    747,00 EUR + 22% DDV
 • kotizacija brez popusta          830,00 EUR + 22% DDV

10 %, če organizacija prijavi najmanj tri udeležence ali ima SIQ certifikat za sistema vodenja ali je udeleženec vpisan v register notranjih presojevalcev SIQ.

Kraj
Hotel A, Mala Pirešica 20, 3301 Petrovče

Hotel A Žalec

Odjava

Zadnji rok za pisno odjavo je 5 delovnih dni pred začetkom izobraževanja. V tem primeru vam kotizacijo vrnemo v celoti.  Pri odjavah po tem roku zaračunavamo administrativne stroške (40 % kotizacije). Pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo. Več o storitvah SIQ in splošnih pogojih najdete tukaj.

Dodatne informacije:

Marjeta Gabrovšek, Telefon: (01) 5609 712, e-pošta: marjeta.gabrovsek@siq.si

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe