Nazaj na seznam storitev

Uvajanje novosti in vodenje izboljšav v vzgojno-izobraževalnem zavodu

Ni termina

 

Uvajanje novosti in vodenje izboljšav sta v vzgoji in izobraževanju temelj napredka, vendar pa praksa kaže, da ta procesa le redko potekata sistematično. Pri tem pogosto naletimo na vprašanja: Kako zagotoviti pregledno in usklajeno načrtovanje novosti in izboljšav? Katere korake in postopke moramo zagotoviti za učinkovito uvedbo in spremljanje rezultatov? Kdo je odgovoren za sistematično vodenje izboljšav in ali imajo zaposleni celosten vpogled v to, kaj se je ali se še bo na tem področju v njihovem zavodu zgodilo?

Na delavnici bomo odgovorili na zgoraj zastavljena vprašanja in vam pomagali, da boste s pomočjo PDCA kroga ter osnov projektnega vodenja že rešili katerega od praktičnih primerov iz vaše delovne prakse.

 

Vsebina delavnice

  • Razvoj vzgojno-izobraževalnega zavoda
  • Koraki pri uvajanju novosti po PDCA krogu
  • Sistematično vodenje izboljšav - od načrtovanja do obvladovanja tveganj
  • Projektno vodenje – praktičen prikaz
  • Vrednotenje učinkov uvedenih novosti in izboljšav


Način dela

Delavnica obsega predavanje, delavniški pristop, obravnavo praktičnih primerov in pogovor z udeleženci po principu dvosmerne izmenjave informacij in izkušenj. Udeleženci aktivno sodelujejo in imajo možnost postavljati konkretna vprašanja, osvojena znanja pa lahko nato prenašajo v svoje kolektive.


Ciljna skupina

  • Ravnatelji in pomočniki ravnateljev,
  • vodje aktivov oz. timov za kakovost,
  • strokovni delavci,
  • vsi, ki vas področje sistematičnega uvajanja sistema vodenja kakovosti zanima.

Delavnica je del izobraževanja za vzpostavitev zahtev modela Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe