Nazaj na seznam storitev

Vizija procesa - vizija VSM

/

Namen

Udeleženci spoznajo načela Lean, ki jih vgradimo v vizijo procesa, kar nas vodi do stabilizacije proizvodnje, skrajšanja pretočnih časov, izboljšanja razpoložljivosti opreme in vzdrževanja. Številni praktični primeri in dolgoletne izkušnje so bistven del delavnice. Vzporedno obravnavamo tudi osnovne korake digitalizacije kot sodobnega orodja, ki vodji lahko pomaga na poti do vizije.

Vsebina

 • Stabilizacija razmer (razpoložljivost opreme, vzdrževanje)
 • Takt kupca – takt celice
 • Pretočni čas – kapaciteta stroja
 • Vizija procesa – VSM
 • TPM – totalno preventivno vzdrževanje
 • Standardizirano delo/digitalizacija
 • Celična proizvodnja
 • Oblikovanje proizvodnih linij ter razmestitve strojev in opreme (layout)
 • Hitre menjave
 • Vaje: pregled A3, pregled domače naloge stanja VSM, risanje vizije VSM

Udeležencem priporočamo udeležbo tako na delavnici Posnetek stanja – metoda VSM kot na delavnici Vizija procesa – vizija VSM. Na prvi delavnici spoznajo metodo VSM in narišejo posnetek stanja obstoječega procesa, za domačo nalogo pa na svojem primeru izdelajo vizijo procesa VSM, ki jo potem skupaj s predavateljem obdelajo na drugi delavnici Vizija procesa – vizija VSM.

 Ciljna skupina

 • vodje proizvodnje;
 • tehnični direktorji;
 • vodje razvoja;
 • sodelavci oddelka za stalno izboljševanje (Lean office)*;
 • sodelavci, ki delujejo na področjih notranje logistike in oblikovanja pretoka materiala, zalog, načrtovanja, tehnologije in krmiljenja proizvodnje;
 • ter vsi, ki vas zanima vodenje procesa uvajanja vitke proizvodnje v prakso.

 Dodatne informacije: Tanja Benček, telefon: 01 5609 894, e-mail: tanja.bencek@siq.si

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe