Nazaj na seznam storitev

Vzgojno-izobraževalni proces, od načrtovanja do vrednotenja uspešnosti

Ni termina

 

Učinkovito uveden sistem vodenja kakovosti po modelu KzP pomaga vrtcem, šolam in drugim zavodom, da z ustreznimi pristopi, metodami in oblikami dela lažje dosežejo zastavljene vzgojno-izobraževalne cilje, jih sproti preverjajo in na osnovi ugotovitev načrtujejo in izvajajo izboljšave.

Udeleženci delavnice boste spoznali razliko med vodenjem in voditeljstvom ter pomen zavedanja, da se oba pojma ne navezujeta zgolj na vlogo ravnatelja ali njegovega pomočnika. Na praktičnih primerih boste posameznim ciljem določali kazalnike uspešnosti, pridobljeno znanje neposredno prenašali na primere iz vaše delovne prakse in svoje izkušnje izmenjevali tudi z udeleženci drugih zavodov.

Vsebina delavnice  

  • Vodenje in voditeljstvo, vsi smo vodje
  • Vzgojno-izobraževalni cilji učnih načrtov, učenca, oddelka, zavoda
  • Določanje kazalnikov uspešnosti
  • Spremljanje, merjenje, analiziranje in vrednotenje uspešnosti vzgojno-izobraževalnega dela
  • Različni pristopi dela z otroki - prepoznavanje in evalviranje rezultatov

Način dela

Delavnica obsega predavanje, delavniški pristop, obravnavo praktičnih primerov in pogovor z udeleženci po principu dvosmerne izmenjave informacij in izkušenj. Udeleženci aktivno sodelujejo in imajo možnost postavljati konkretna vprašanja, osvojena znanja pa lahko nato prenašajo v svoje kolektive.

Ciljna skupina

  • Ravnatelji in pomočniki ravnateljev,
  • vodje aktivov oz. timov za kakovost,
  • strokovni delavci,
  • vsi, ki vas področje sistematičnega uvajanja sistema vodenja kakovosti zanima.

 

Delavnica je del izobraževanja za vzpostavitev zahtev modela Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe