Nazaj na seznam storitev

ESG - trajnostnost in implementacija v organizacijo

08. 12. 2023

Trajnostno poslovanje je že danes za nekatera podjetja oziroma organizacije nuja z vidika zakonodaje in gospodarske panoge, v kateri delujejo. Je pa hkrati tudi priložnost, da v poslovanje začnejo vpeljevati dobre prakse in trajnostne dejavnike ter tako ustvarijo konkurenčno prednost oziroma so skladna s smernicami poslovanja sodobnih uspešnih organizacij.

Z vidika razvoja evropskih gospodarskih usmeritev in razvoja zakonodaje lahko z gotovostjo pričakujemo, da bo v naslednjih nekaj letih trajnostno poslovanje obvezen aspekt delovanja večine organizacij. Ker pa spremembe oziroma prilagoditve zahtevajo svoj čas, je koristno, da se organizacije s trajnostnimi pristopi seznanijo čimprej.

NAMEN

 • Seznanitev s konceptom trajnostnosti in ključnimi trendi s tega področja.
 • Seznanitev s predpisi in usmeritvami, ki so relevantna na tem področju.
 • Razumevanje meril ESG in koncepta poročanja v skladu z najbolj pogostimi okviri.
 • Prepoznavanje ključnih korakov pri oblikovanju trajnostne strategije.
 • Razumevanje praktičnih pristopov implementacije trajnostnosti v podjetje na podlagi primerov dobrih praks.
 • Pregled korakov v razvoju trajnostne strategije v skladu s SDG cilji in z dejavniki ESG.
 • Pregled primerov trajnostnih poročil z koristnimi usmeritvami.
 • Vpogled v praktične primere, izkušnje iz trga ter udeležba v moderirani izmenjavi mnenj med udeleženci.

VSEBINA IN POTEK

1. Trajnostnost kot koncept prihodnosti

 • Pregled nad aktualnim stanjem v gospodarskem okolju in družbi ter poslovnimi izzivi oziroma priložnostmi.
 • Predstavitev koncepta trajnostnosti, standardov in poročevalskih okvirov oziroma smernic s tega področja (SDG, GRI, ESG).
 • Predstavitev vsebine evropskih in nacionalnih politik in smernic s tega področja (Zeleni dogovor, EU taksonomija, NFRD/CSRD).
 • Praktična vaja za utrjevanje vsebine.

2. Trajnostno voditeljstvo in razvoj strategije

 • Razumevanje koncepta trajnostnega vodenja in vrednot organizacije v skladu z okoljskimi/družbenimi in dolgoročnimi cilji trajnostnega razvoja.
 • Predstavitev ključnih korakov, kako se lotiti razvoja poslovne strategije v organizaciji.
 • Praktična vaja - refleksija udeležencev o ključnih znanjih in veščinah

3. Predstavitev primerov dobrih praks organizaciji

 • Razumevanje praktičnih pristopov v okviru predstavitve dobrih praks implementacije trajnostnosti v organizacije s primeri ESG pristopov in izbire ustreznih KPI-jev.

4. Razvoj osnov trajnostne strategije v okviru ESG kriterijev in pregled najbolj pogosto uporabljenih KPI-jev

 • Predstavitev pristopa
 • Izzivi in izkušnje iz prakse: vodena interaktivna razprava med udeleženci

ŠTUDIJSKA GRADIVA
Udeleženci bodo prejeli delovno gradivo, ki bo predmet predavanja, in praktične napotke pri razvoju trajnostne strategije v podjetju oziroma organizacij.

UDELEŽBO PRIPOROČAMO

 • Lastnikom in direktorjem;
 • vodjem poslovnega razvoja, projektnim vodjem;
 • strokovnim sodelavcem za trajnostno poslovanje ter
 • vsem, ki jih tema zanima.

NAČIN DELA

 • Primeri dobrih praks, izmenjava izkušenj, delo na konkretnih primerih iz prakse.

Lokacija izvedbe: SIQ Ljubljana, Mašera-Spasićeva ulica 10, 1000 Ljubljana.

Dodatne informacije: Tatjana Čoko, telefon: 01 5609 718, e-pošta: tatjana.coko@siq.si  

Obveščanje o izobraževanjih

Bodite pravočasno obveščeni o aktualnih izobraževanjih in brezplačnih dogodkih.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe