Nazaj na seznam storitev

Presoja proizvoda VDA 6.5 (3. izdaja, 2020)

/

Pričakovanja končnih odjemalcev ne morejo biti več izražena samo v specifikacijah. Proizvajalci avtomobilov in dobavitelji avtomobilske industrije morajo neodvisno identificirati te karakteristike izdelka in jih implementirati v izdelke, kar se mora upoštevati tudi pri izvajanju presoj izdelka.

Presoje izdelka nimajo funkcije zagotavljanja kakovosti v smislu preprečitve napake, ampak so dodaten inštrument obvladovanja kakovosti (»potrditev iz perspektive odjemalca«) ter nakazovanja nivoja kakovosti notranje ali zunanje proizvedenih izdelkov v procesni verigi.

Namen

Na seminarju se boste udeleženci usposobili za vpeljavo, planiranje in izvajanje presoj izdelka, kar je zajeto kot zahteva v IATF 16949:2016, v skladu s smernicami VDA 6.5.
Predstavili bomo razliko med »presojo izdelka« ter »kontrolo razporeditve in funkcionalnim preskušanjem - rekvalifikacijo«, kjer se v praksi opažajo različne interpretacije in napačna razumevanja teh dveh izrazov - zahtev.

Vsebina

  • Namen in področje uporabe
  • Zaporedje presoje izdelka
  • Program presoj
  • Plan presoje
  • Izvedba presoje izdelka
  • Poročanje
  • Začetek nadaljnjih ukrepov
  • Kvalifikacije presojevalca izdelka

Udeležbo priporočamo

  • vodstvu organizacij, vodjem projektov, predstavnikom vodstva za kakovost, predstavnikom odjemalcev;
  • zaposlenim v službi prodaje, razvoja, konstrukcije, tehnologije, kakovosti, nabave, proizvodnje.
Pridobite več informacij glede certificiranja vaše organizacije skladno z zahtevami standarda IATF 16949:2016 ali se prijavite na brezplačno informativno predstavitev.

Dodatne informacije: Tanja Benček, telefon: (01) 5609 894, e-pošta: tanja.bencek@siq.si  

Obveščanje o izobraževanjih

Bodite pravočasno obveščeni o aktualnih izobraževanjih in brezplačnih dogodkih.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe