Nazaj na seznam storitev

Priprava medicinskega laboratorija na akreditacijo SIST EN ISO 15189:2012 s predstavitvijo ključnih novosti in zahtev nove izdaje SIST EN ISO 15189:2023

14. 12. 2023

Zahteve na področju kakovosti zdravstvenih storitev, vključno z dejavnostjo medicinskih laboratorijev,  se neprestano povečujejo. Z uporabo uveljavljenih orodij, standardov, ki izvajalce usmerjajo v obvladovan in pregleden način dela, lahko medicinski laboratoriji opravljajo svoje delo kakovostno in kompetentno in s tem bistveno prispevajo k varnosti pacientov v procesu zdravstvene oskrbe. Slovenska Akreditacija (SA) izvaja akreditiranje medicinskih laboratorijev po standardu SIST EN ISO 15189 od leta 2017. Medicinskim laboratorijem je tako sedaj dana možnost, da dokažejo svojo kompetentnost z neodvisno potrditvijo ter v skladu z načinom in pravili, ki so v uporabi vsepovsod po svetu. Dvig kakovosti dela medicinskih laboratorijev zagotavlja zanesljivejše rezultate, na osnovi katerih se vsakodnevno sprejemajo pomembne medicinske odločitve. Zavezanost kakovosti dela medicinskih laboratorijev podpirajo in vzpodbujajo strokovna združenja in zbornice.

 • Ali ste zahteve standarda že uspešno implementirali v prakso vašega laboratorija?
 • Imate morebiti dileme pri razumevanju posameznih zahtev?
 • Poznate razliko med fiksnim in fleksibilnim obsegom?

Udeležite se seminarja in osvojite zahteve standarda SIST EN ISO 15189 s poudarkom na njihovi praktični implementaciji.

VSEBINA

 • Predstavitev zahtev standarda
 • Predstavitev ključnih novosti in zahtev nove izdaje SIST EN ISO 15189:2023
 • Kako se pripraviti na zunanje ocenjevanje

  Zbornica laboratorijske medicine Slovenije je to usposabljanje ovrednotila z 9 kreditnimi točkami SILM.

  UDELEŽBO PRIPOROČAMO
  • vodjam laboratorija;
  • odgovornim za sistem vodenja kakovosti v medicinskih laboratorijih;
  • presojevalcem sistema vodenja kakovosti v medicinskem laboratoriju;
  • vsem, ki želite poglobiti znanje s področja poznavanja zahtev standarda. 

  NAČIN DELA

  • Predstavitev zahtev, načel, smernic, pristopov in orodij.

  Lokacija izvedbe: SIQ Ljubljana, Mašera-Spasićeva ulica 10, 1000 Ljubljana.

  Dodatne informacije: Marjeta Gabrovšek, telefon: 01 5609 712, e-pošta: marjeta.gabrovsek@siq.si 

  Obveščanje o izobraževanjih

  Bodite pravočasno obveščeni o aktualnih izobraževanjih in brezplačnih dogodkih.

  Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

  Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

  Več o bonusu zvestobe